zaterdag 12 mei 2012

Aangepaste tijden baaltje mepp'n

De afgelopen twee maanden hebben Theo en Bert als experiment alle (werk)dagen van de week de tenniskantine opengesteld voor iedereen die tussen 09:00 uur en 11:30 even willen tennissen om als het ware de dag te beginnen met wat ochtendgymnastiek. Zo’n 15 leden hebben zich regelmatig laten zien en de reacties op het initiatief waren zeer positief. Helaas hebben we (nog) geen nieuwe leden kunnen ontmoeten ondanks de advertentie in onze dorpskrant. Daarnaast zijn er meer leden die aangegeven hebben wel zin hebben om ’s morgens een balletje te komen slaan, echter zijn waarschijnlijk door omstandigheden tot nu toe verhinderd geweest.

De aanwezige leden hebben aangegeven welke ochtenden zij (nagenoeg altijd) verhinderd zijn en daarnaast wat hun voorkeursochtend zou zijn. Hieruit kon worden vastgesteld dat de dinsdag, donderdag en vrijdagochtend voor nagenoeg iedereen de meest geschikte ochtend is, waarbij opgemerkt moet worden dat de donderdagochtend na de woensdag tossavond voor meerdere leden teveel wordt.

Voor het Baaltje Meppn willen we een kantinerooster voor de dinsdag- en vrijdagochtend aanhouden en brengen daarmee het fenomeen terug van 5 dagen per week naar 2 dagen per week. Mocht er toch nog veel animo bestaan voor een andere dag, dan horen wij dat graag en zullen dan overwegen die dag erbij te betrekken.

Alle leden mogen elke dag de banen kunnen gebruiken (mits vrij) en zij kunnen hiervoor een sleutel van het toegangshek voor 5 euro statiegeld bij het bestuur kunnen krijgen.

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.