zaterdag 18 februari 2012

35+ toernooi Meeden 15 tot en met 18 maart


Ook dit jaar organiseert tennisclub TIOLO weer een open 35+ toernooi. Dit toernooi zal worden gehouden van donderdag 15 t/m 18 maart as. Op 15 en 16 maart wordt er vanaf 17.30 uur gespeeld.

Er zal worden gespeeld in de onderdelen DD6, DD7, HD6, HD7, GD6 en GD7. De onderdelen GD6 en GD7 worden alleen op zondag 18 maart gespeeld.

Opgave is mogelijk via de site www.toernooi.nl

Officiële affiche: klik hier

Algemene Ledenvergadering TIOLO

Hierbij nodigt het bestuur van TIOLO alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 1 maart om 20.00 uur in het clubhuis van TIOLO.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 2011
4. Jaarverslag 2011
5. Financieel verslag 2011 (leden die de stukken in willen zien, zijn welkom vanaf 19.30 uur)
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Begroting 2012
9. Bestuursverkiezing

Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering, schriftelijk door 5 seniorleden worden aangemeld, met bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat, bij het secretariaat:

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen en zit dringend verlegen om nog 2 Personen. Dus als u het bestuur wilt komen versterken meld u dan aan bij het bestuur.

10. Bestuurszaken
11. Rondvraag
12. Sluiting

zondag 12 februari 2012

Speelschema Wintercompetitie 19 februari

UPDATE zondag 19 februari: de wedstrijden gaan vandaag NIET door!

LETOP: aangepast speelschema!!


Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)
Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

Wintercompetitie 12 februari gaat niet door!

De banen zijn door sneeuw(resten) nog niet bespeelbaar. De speeldag van de wintercompetitie in februari wordt daarom een week uitgesteld tot zondag 19 februari. Het hiervoor aangepaste speelschema zal in de loop van vandaag worden gepubliceerd op deze website.

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.