zaterdag 28 februari 2015

Het is zover! De vervanging van baan 1 en 2 is een feit!

Na bijna 3 jaar intensieve gesprekken te hebben gevoerd met de Gemeente, kunnen we eindelijk het fantastische nieuws met jullie delen: de banen 1 en 2 worden vervangen!


In de Algemene Ledenvergadering van 19 februari jl. hebben we de aanwezige leden reeds geïnformeerd over de positieve ontwikkelingen. Deze week is door de Gemeente opdracht gegeven aan Bouma Sport om de vervanging daadwerkelijk te realiseren.

Aangezien we vóór de competitiestart (4 april a.s.) de nieuwe banen speelklaar willen hebben, zal aanstaande maandag 2 maart al gestart worden met de werkzaamheden. De verwachte doorlooptijd zal 4 tot 5 weken zijn.

Dit betekent dat er de komende weken alleen nog gebruik kan worden gemaakt van baan 3. Omdat de clubactiviteiten (training en toss) voorrang hebben, betekent dit dat op de maandagavond, de woensdagavond en de donderdagavond door individuele leden geen gebruik gemaakt kan worden van de banen. Excuses voor dit ongemak. We hopen dat jullie een andere geschikte avond kunnen vinden om een balletje te slaan. Hou de Activiteitenkalender op de website in de gaten voor een actueel overzicht van de bezetting van de banen.

De werkgroep “accommodatie”, bestaande uit Chris van der Haven, Luuk de Groot, Siert Doedens en Gerwin Bessembinders zal in overleg met de overige bestuursleden de coördinatie van de vernieuwing voor hun rekening nemen. Zij zullen daarbij de komende weken ongetwijfeld hulp van andere leden kunnen gebruiken omdat we ook enkele werkzaamheden zelf moeten uitvoeren. Wij gaan er vanuit dat er voldoende enthousiaste leden zijn die ons hierbij willen helpen. Zonder eigen inzet kunnen we de vernieuwing namelijk niet realiseren! Je kunt je alvast aanmelden bij de werkgroep of het bestuur.

Zoals genoemd hopen we dat op de 1e speeldag van de competitie de banen speelklaar zijn. We willen jullie dan ook alvast vragen om zondag 12 april a.s. vrij te houden in de agenda voor de officiële opening van de banen. Uiteraard zal deze opening gecombineerd worden met een toernooi op de nieuwe banen.

De komende periode zullen we jullie via Facebook, onze website en Twitter regelmatig informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

woensdag 25 februari 2015

Speelschema Wintercompetitie 1 maart

Update 1 maart 11.15: De Wintercompetitie gaat vandaag door!


LETOP: de starttijd is 12:00 uur (ivm eten om 17:00 uur)​

Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen.

REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!!

Er zijn leden die zich aangemeld hebben als reserve. Kun je direct geen vervanger vinden laat het dan even weten!

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

Uiterlijk om 10.15 uur zullen we via Facebook, Twitter en de tiolo.nl aangeven of er gespeeld wordt.

zondag 15 februari 2015

TIOLO Regionaal 35+ toernooi 2015

Ook dit jaar hebben we ons TIOLO Regionaal 35+ toernooi weer op de toernooikalender geplaatst van 12 tot en met 15 maart a.s.

Helaas, kunnen wij het toernooi dit jaar niet organiseren omdat we in dezelfde periode hoogstwaarschijnlijk onze banen gaan vernieuwen. Om voor de start van het zomerseizoen (competitie, trainingen) gebruik te kunnen maken van onze nieuwe banen hebben we besloten om in maart deze werkzaamheden uit te laten voeren. Dit heeft tot gevolg dat het Regionaal 35+ toernooi dit jaar niet door ons georganiseerd kan worden.

We gaan er vanuit dat we in 2016 het TIOLO Regionaal 35+ toernooi weer op de kalender kunnen zetten. Voor dit jaar wensen we alle toernooispelers veel succesvolle toernooien toe.

Hopelijk treffen we elkaar volgend jaar op onze nieuwe banen.

Zwerfvuilactie gemeente MenterwoldeWij gaan weer een stukje van ons mooie dorp ontdoen van zwerfvuil op de Zwerfvuilactiedag van de gemeente Menterwolde op zaterdag 28 maart a.s.

Van 9 tot ca.10.30 uur hebben wij daarom vrijwilligers nodig om hieraan mee te doen. Vol is vol, deelname is op volgorde van aanmelding, maximaal 15 deelnemers!

Geef je daarom snel op, door een e-mail te sturen naar onze penningmeester.

Zie voor meer informatie ook de website Nederland Schoon.

zondag 8 februari 2015

Speelschema Wintercompetitie 8 februari

Update 8 februari 10.20 uur: Helaas vandaag geen Wintercompetitie. Er ligt nog sneeuw op de banen. Volgende week doen we een nieuwe poging.
Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte).

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

vrijdag 6 februari 2015

Inschrijven OGTB 35+ en 55+ competities

Al vele jaren organiseert de Oost Groninger Tennisbond (OGTB) een 35+ en 55+ competitie. Ook TIOLO doet al jaren met meerdere teams mee. Deze competities wordt gespeeld op doordeweekse dagen. De 55+ competitie speelt overdag, de 35+ competitie 's avonds. De teams nodigen elkaar hiervoor onderling uit. Alle wedstrijden moeten vóór 1 augustus gespeeld zijn. De competitie is laagdrempelig en er wordt gespeeld op tijd. Ben je geïnteresseerd om mee te doen in de 35+ of 55+ competitie laat het ons weten. Als er vragen zijn over deze competitievormen horen we dit graag.

Aanmelden voor deze competitie kan tot 10 februari a.s.


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 februari 2015

Hierbij ontvangt u een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van tennisclub TIOLO op donderdag 19 februari 2015 om 20:00 uur in het clubhuis van TIOLO.

Er zijn een aantal belangrijke onderwerpen te bespreken zoals de nieuwe banen, en afspraken met de gemeente over overdracht van verantwoordelijkheden. We hopen daarom veel leden te mogen verwelkomen.

Leden die de jaarstukken graag vooraf willen inzien zijn welkom vanaf 19:30 uur.


Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.