zaterdag 28 februari 2015

Het is zover! De vervanging van baan 1 en 2 is een feit!

Na bijna 3 jaar intensieve gesprekken te hebben gevoerd met de Gemeente, kunnen we eindelijk het fantastische nieuws met jullie delen: de banen 1 en 2 worden vervangen!


In de Algemene Ledenvergadering van 19 februari jl. hebben we de aanwezige leden reeds geïnformeerd over de positieve ontwikkelingen. Deze week is door de Gemeente opdracht gegeven aan Bouma Sport om de vervanging daadwerkelijk te realiseren.

Aangezien we vóór de competitiestart (4 april a.s.) de nieuwe banen speelklaar willen hebben, zal aanstaande maandag 2 maart al gestart worden met de werkzaamheden. De verwachte doorlooptijd zal 4 tot 5 weken zijn.

Dit betekent dat er de komende weken alleen nog gebruik kan worden gemaakt van baan 3. Omdat de clubactiviteiten (training en toss) voorrang hebben, betekent dit dat op de maandagavond, de woensdagavond en de donderdagavond door individuele leden geen gebruik gemaakt kan worden van de banen. Excuses voor dit ongemak. We hopen dat jullie een andere geschikte avond kunnen vinden om een balletje te slaan. Hou de Activiteitenkalender op de website in de gaten voor een actueel overzicht van de bezetting van de banen.

De werkgroep “accommodatie”, bestaande uit Chris van der Haven, Luuk de Groot, Siert Doedens en Gerwin Bessembinders zal in overleg met de overige bestuursleden de coördinatie van de vernieuwing voor hun rekening nemen. Zij zullen daarbij de komende weken ongetwijfeld hulp van andere leden kunnen gebruiken omdat we ook enkele werkzaamheden zelf moeten uitvoeren. Wij gaan er vanuit dat er voldoende enthousiaste leden zijn die ons hierbij willen helpen. Zonder eigen inzet kunnen we de vernieuwing namelijk niet realiseren! Je kunt je alvast aanmelden bij de werkgroep of het bestuur.

Zoals genoemd hopen we dat op de 1e speeldag van de competitie de banen speelklaar zijn. We willen jullie dan ook alvast vragen om zondag 12 april a.s. vrij te houden in de agenda voor de officiële opening van de banen. Uiteraard zal deze opening gecombineerd worden met een toernooi op de nieuwe banen.

De komende periode zullen we jullie via Facebook, onze website en Twitter regelmatig informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.