zondag 21 oktober 2012

Besluiten Sportnota uitgesteld

Afgelopen donderdag heeft de Raad van Menterwolde nog geen besluiten genomen naar aanleiding van de voorstellen die door het college van B&W zijn gedaan in de Kadernota Sport. Eén van de voorstellen is zoals bekend het samenvoegen van de tennisbanen van Meeden en Muntendam in Muntendam, dus het sluiten van de banen in Meeden. De besluiten van de Raad zijn doorgeschoven naar de begrotingsvergadering op 8 november a.s.

De komende weken zal het Bestuur samen met de, tijdens de Buitengewone Ledenvergadering geformeerde, werkgroepen bekijken op welke manier we zaken verder moeten oppakken. Eén van de belangrijkste zaken zal zijn om te bepalen welke mogelijkheden er zijn met onze banen.

zondag 14 oktober 2012

Tennisclub TIOLO Meeden neemt haar verantwoordelijkheid!

Als donderslag bij heldere hemel heeft TIOLO vernomen dat ze het na 104 jaar zonder tennisbanen in Meeden zal moeten stellen. B&W heeft eigenhandig bedacht dat de club wel kan gaan spelen op het tennispark in Muntendam. Het beoogd financieel effect hiervan is (volgens pagina 27 van de Kadernota Sport) slechts € 3920,- per jaar.

Dit mag, kan en zal niet gebeuren!

In een Bijzondere Ledenvergadering op 8 oktober hebben de leden van TIOLO unaniem besloten dat: TIOLO alleen blijft bestaan als er getennist kan worden in Meeden. Met andere woorden: indien TIOLO gedwongen wordt om te verhuizen naar Muntendam, zal de vereniging zichzelf opheffen. De leden zullen zich dan moeten aanmelden bij een andere tennisclub.

TIOLO zet de schouders eronder, om de tennisbanen en dus ook de tennisclub voor Meeden te behouden.

Het bestuur heeft tijdens de ledenvergadering de werkgroep “TIOLO blijft in Meeden!” geformeerd, bestaande uit 2 zittende en 2 oud bestuursleden, om het voortbestaan van TIOLO te realiseren. Dit zal o.a. gebeuren door middel van constructief overleg met de gemeente en de Dorpsraad Meeden.

De werkgroep komt tot de volgende uitwerking:

Als uitgangspunt ondersteunt het bestuur de Kadernota Sport Gemeente Menterwolde.
Ze beseft en onderschrijft dat:

 • er flink moet worden bezuinigd;
 • er een eigen verantwoordelijkheid ligt bij de sportclubs;
 • met name de leden zelf het bestaansrecht van de club moeten waarmaken;
 • een subsidie op basis van deelname meer recht doet aan “Duurzaam sportief” dan een subsidie op basis van beschikbare accommodaties;
 • sporten dicht bij huis een belangrijk element is die mensen in beweging zet en houdt.

Daarom is TIOLO van mening ten aanzien van de tennis accommodaties in Menterwolde dat:

 • de pijn van de bezuinigingen voor alle tennissers in Menterwolde gelijk moet zijn, en niet moet worden afgewimpeld op 1 vereniging;
 • er meer kan worden bezuinigd waarbij minder drastische maatregelen nodig zijn;
 • alle sportverenigingen zelf hun bestaansrecht moeten waarmaken;
 • het voordeliger zal zijn om het onderhoud door de gebruiker te laten beoordelen en uitvoeren;
 • het niet van deze tijd is een investering van € 115.000,- in de kleedaccommodatie van TIOLO in 2009 zomaar “weg te gooien” voor een besparing van € 3920,- per jaar;
 • de tennisvelden (1998) in Meeden al jaren niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoen, en dat
 • er al in 2009 door de gemeente is beloofd deze op korte termijn te vervangen; ( kosten vervanging van 2 banen € 30.000,- tot € 100.000,- afhankelijk van de staat van de ondergrond)
 • o.a. in Meeden een deel van de accommodatie in eigen beheer is aangelegd zoals kantine en de verlichting.

Als een logisch gevolg hiervan stelt TIOLO het volgende voor:

 • Stel de tennisverenigingen in Menterwolde zelf verantwoordelijk voor het duurzaam onderhoud van hun accommodatie (duurzame besparing tot € 34.850,- per jaar!);
 • Breng, zoals reeds in 2009 is afgesproken, 2 (van de 3) tennisbanen in Meeden op een goed kwaliteitsniveau;
 • Verstrek verder subsidies voor het deelnemen aan tennis, en tennisactiviteiten voor zowel senioren als junioren.

De leden van TIOLO zetten met elkaar de schouders eronder om ervoor de zorgen dat de club in Meeden blijft bestaan. Gezamenlijk willen we het onderhoud van een tennisaccommodatie in Meeden uitvoeren. De extra kosten die dit met zich mee brengt gaan we als club gaan opbrengen via bijvoorbeeld een verhoging van de contributie, sponsoren en acties.

Hiermee wordt voorkomen dat TIOLO, en dus het tennissen in Meeden, ophoudt te bestaan.

Een inventarisatie onder de leden leert ons dat bij opheffing meer dan 50% van de leden zal stoppen met tennissen, slechts 15% verder speelt bij Muntendam, en 35% zal bij Scheemda, Veendam, Sappemeer, Hoogezand of elders gaan spelen. Hoezo sport stimulering…?

Tennisclub TIOLO Meeden neemt haar verantwoordelijkheid!!
De gemeente(raad) toch ook?

TIOLO blijft in Meeden!

vrijdag 12 oktober 2012

Wintercompetitie 2012 / 2013


Ondanks de onzekere tijden voor TIOLO is het over enkele weken alweer zover en gaat de wintercompetitie van start! Net als voorgaande jaren hopen we weer op een flink aantal deelnemers. Tijdens de wintercompetitie zal er van november t/m maart 1x in de maand op zondag worden getennist. De data zijn:

 • 11 november
 • 9 december
 • 13 januari
 • 10 februari
 • 3 maart

Bij slecht weer zal er op de eerstvolgende zondag worden gespeeld. De laatste zondag sluiten we na afloop van de wedstrijden af met een gezamenlijke maaltijd.

Er zal tijdens de wintercompetitie alleen in mix-vorm worden getennist. De wedstrijden duren telkens 45 minuten. Per dag zal elk team 3 a 4 wedstrijden spelen. Het is mogelijk om je als team op te geven, maar het is ook mogelijk om je individueel op te geven. We gaan dan kijken of we uit de individueel opgegeven deelnemers alsnog een aantal mix-teams kunnen samenstellen.

Deze competitie is geschikt voor zowel beginners als gevorderden, aangezien er in poules wordt gespeeld. Aan het einde van elke speeldag zullen de winnaars van elke poule promoveren naar de bovenliggende poule en de verliezers van elke poule degraderen naar de onderliggende poule. De kosten bedragen €12,50 p.p. Dit is inclusief de maaltijd na afloop van de laatste speeldag.

Indien je één of meerdere dagen verhinderd bent dien je die dagen zelf voor vervanging te
zorgen!

Aanmelding is mogelijk t/m 28 oktober a.s. d.m.v. het opgaveformulier in de kantine of door een mailtje te sturen naar de Organisatiecommissie. Vermeld bij opgave of je je individueel opgeeft of met een partner. Iedereen dient zich wel persoonlijk op te geven, je kunt je partner dus niet opgeven. Dat dient hij/zij persoonlijk te doen. Dit om misverstanden te voorkomen!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.