zondag 21 oktober 2012

Besluiten Sportnota uitgesteld

Afgelopen donderdag heeft de Raad van Menterwolde nog geen besluiten genomen naar aanleiding van de voorstellen die door het college van B&W zijn gedaan in de Kadernota Sport. Eén van de voorstellen is zoals bekend het samenvoegen van de tennisbanen van Meeden en Muntendam in Muntendam, dus het sluiten van de banen in Meeden. De besluiten van de Raad zijn doorgeschoven naar de begrotingsvergadering op 8 november a.s.

De komende weken zal het Bestuur samen met de, tijdens de Buitengewone Ledenvergadering geformeerde, werkgroepen bekijken op welke manier we zaken verder moeten oppakken. Eén van de belangrijkste zaken zal zijn om te bepalen welke mogelijkheden er zijn met onze banen.

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.