vrijdag 14 december 2012

Speelschema Wintercompetitie zondag 16 december GAAT NIET DOOR!

WINTERCOMPETITIE 16 DECEMBER GAAT NIET DOOR!!

De banen zijn momenteel dusdanig nat dat, mocht het al snel droog worden, het nog minimaal een aantal uren zal duren voor de banen bespeelbaar zullen zijn. Dus mocht je willen tennissen vandaag, neem dan je zwembroek /-pak of bikini mee ;)Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

zondag 9 december 2012

Wintercompetitie 9 december AFEGELAST


Jullie gingen er misschien / waarschijnlijk al van uit, maar de wintercompetitie van zondag 9 december gaat niet door. Er zal, mits het weer het toelaat, volgende week zondag, 16 december worden gespeeld.
Mocht er dan niet gespeeld kunnen worden dan komt de maand december te vervallen.

HET SPEELSCHEMA VAN MORGEN (9 DECEMBER) KOMT TE VERVALLEN!!!!! (dit i.v.m. de verandering van het aantal teams dat zal spelen)

Woensdag of donderdag zal het NIEUWE SPEELSCHEMA voor 16 december bekend gemaakt worden.

woensdag 5 december 2012

Speelschema Wintercompetitie zondag 9 decemberMocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

zondag 18 november 2012

Inschrijven KNLTB Voorjaarscompetities 2013


Het is weer tijd om de teams samen te stellen en je op te geven voor de voorjaarscompetitie van 2013. Net zoals voorgaande jaren is het weer mogelijk om mee te spelen in de KNLTB-competitie (zondag) en de regio-competitie. Zie voor alle details (o.a. de speeldata) het bijgevoegde bestand.

In de competitie spelen teams 7x (weken) een wedstrijd tegen een team van een andere vereniging. De helft van de wedstrijden is een thuiswedstrijd en de andere helft een uit-wedstrijd. De hoeveelheid en soort partijen van een wedstrijd hangt af van de competitievorm. Een damesteam op zondag speelt bijvoorbeeld 4x een Dames Enkel en 2x een Dames Dubbel, een gemengd team op zaterdag speelt 1x een Heren Enkel, 1x een Dames Enkel, 1x een Heren Dubbel, 1x een Dames Dubbel en 1x een Gemengd Dubbel en een donderdag dames-dubbel team speelt 4x een Dames Dubbel.  Alle speeldata.

Voor álle competities aanmelden vóór 1 december 2012!! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar onze voorzitter.

De inschrijfmogelijkheden (competitievormen) voor de KNLTB landelijke competitie is te vinden via de volgende linkjes: Inschrijfmogelijkheden landelijk en Competitiesoorten 2013

De inschrijfmogelijkheden (competitievormen) voor de Regiocompetitie Noordoost is de vinden via de volgende link: Inschrijfmogelijkheden regio

Er zijn dus heel veel verschillende mogelijkheden, van jong tot oud, heren, dames of gemengd, en op verschillende dagen in de week. Vooral in de lagere klassen is gezelligheid en speelplezier tijdens de competitie belangrijker dan de prestatie. Ook voor de jeugd zijn er specifieke competitie-vormen.

Heb je vragen over de competitie en/of de mogelijkheden of wil je advies mail dan naar onze voorzitter

Zou je wel mee willen spelen in de competitie (ook als je niet 7x maar een paar keer mee wilt spelen) maar heb je geen team, meldt je dan ook aan. We proberen dan een geschikt team voor je te vinden. Dit geldt ook voor jeugd-leden. Eventueel kunnen we samen met leden van omringende verenigingen ook teams vormen.

TIOLO blijft!


Zoals bekend was het College van de gemeente Menterwolde van plan om de tennisbanen van TIOLO in Meeden te sluiten. De reden hiervoor waren bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren voor een sluitende begroting. Gelukkig heeft de Gemeenteraad van Menterwolde op 8 november unaniem besloten dat het College géén sportvoorzieningen mag sluiten. Om toch te kunnen bezuinigen moeten verenigingen vanaf volgend jaar zelf zorgen voor het onderhoud van de accommodaties. Vóór 1 februari moet het College hiervoor concrete afspraken maken met de betrokken verenigingen. De tennisbanen van TIOLO worden dus niet gesloten! 

Er wordt dus van TIOLO en haar leden gevraagd zelf het onderhoud van de accommodatie van de gemeente over te nemen. Wat dit precies voor TIOLO gaat betekenen zal de komende maanden duidelijk moeten worden als we hierover afspraken gaan maken met de gemeente. Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van 8 oktober zijn drie werkgroepen geformeerd. De eerste werkgroep heeft zich de afgelopen tijd met succes ingezet om de gemeenteraadsfracties te overtuigen de tennisbanen in Meeden niet te sluiten. Een tweede werkgroep houdt zich op dit moment bezig met onze banen. De banen zijn aan (groot) onderhoud toe en de werkgroep is druk bezig om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor ons complex. Er lopen nu gesprekken met verschillende baanbouwers. De derde werkgroep gaat op basis van de afspraken met de gemeente en de opties voor het vernieuwen van onze tennisbanen bekijken hoe we de vereniging op een gezonde manier kunnen blijven exploiteren.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we jullie hiervan op de hoogte houden.

donderdag 8 november 2012

Speelschema Wintercompetitie 11 november

UPDATE: de wintercompetitie gaat 11 november door!Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

zondag 21 oktober 2012

Besluiten Sportnota uitgesteld

Afgelopen donderdag heeft de Raad van Menterwolde nog geen besluiten genomen naar aanleiding van de voorstellen die door het college van B&W zijn gedaan in de Kadernota Sport. Eén van de voorstellen is zoals bekend het samenvoegen van de tennisbanen van Meeden en Muntendam in Muntendam, dus het sluiten van de banen in Meeden. De besluiten van de Raad zijn doorgeschoven naar de begrotingsvergadering op 8 november a.s.

De komende weken zal het Bestuur samen met de, tijdens de Buitengewone Ledenvergadering geformeerde, werkgroepen bekijken op welke manier we zaken verder moeten oppakken. Eén van de belangrijkste zaken zal zijn om te bepalen welke mogelijkheden er zijn met onze banen.

zondag 14 oktober 2012

Tennisclub TIOLO Meeden neemt haar verantwoordelijkheid!

Als donderslag bij heldere hemel heeft TIOLO vernomen dat ze het na 104 jaar zonder tennisbanen in Meeden zal moeten stellen. B&W heeft eigenhandig bedacht dat de club wel kan gaan spelen op het tennispark in Muntendam. Het beoogd financieel effect hiervan is (volgens pagina 27 van de Kadernota Sport) slechts € 3920,- per jaar.

Dit mag, kan en zal niet gebeuren!

In een Bijzondere Ledenvergadering op 8 oktober hebben de leden van TIOLO unaniem besloten dat: TIOLO alleen blijft bestaan als er getennist kan worden in Meeden. Met andere woorden: indien TIOLO gedwongen wordt om te verhuizen naar Muntendam, zal de vereniging zichzelf opheffen. De leden zullen zich dan moeten aanmelden bij een andere tennisclub.

TIOLO zet de schouders eronder, om de tennisbanen en dus ook de tennisclub voor Meeden te behouden.

Het bestuur heeft tijdens de ledenvergadering de werkgroep “TIOLO blijft in Meeden!” geformeerd, bestaande uit 2 zittende en 2 oud bestuursleden, om het voortbestaan van TIOLO te realiseren. Dit zal o.a. gebeuren door middel van constructief overleg met de gemeente en de Dorpsraad Meeden.

De werkgroep komt tot de volgende uitwerking:

Als uitgangspunt ondersteunt het bestuur de Kadernota Sport Gemeente Menterwolde.
Ze beseft en onderschrijft dat:

 • er flink moet worden bezuinigd;
 • er een eigen verantwoordelijkheid ligt bij de sportclubs;
 • met name de leden zelf het bestaansrecht van de club moeten waarmaken;
 • een subsidie op basis van deelname meer recht doet aan “Duurzaam sportief” dan een subsidie op basis van beschikbare accommodaties;
 • sporten dicht bij huis een belangrijk element is die mensen in beweging zet en houdt.

Daarom is TIOLO van mening ten aanzien van de tennis accommodaties in Menterwolde dat:

 • de pijn van de bezuinigingen voor alle tennissers in Menterwolde gelijk moet zijn, en niet moet worden afgewimpeld op 1 vereniging;
 • er meer kan worden bezuinigd waarbij minder drastische maatregelen nodig zijn;
 • alle sportverenigingen zelf hun bestaansrecht moeten waarmaken;
 • het voordeliger zal zijn om het onderhoud door de gebruiker te laten beoordelen en uitvoeren;
 • het niet van deze tijd is een investering van € 115.000,- in de kleedaccommodatie van TIOLO in 2009 zomaar “weg te gooien” voor een besparing van € 3920,- per jaar;
 • de tennisvelden (1998) in Meeden al jaren niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoen, en dat
 • er al in 2009 door de gemeente is beloofd deze op korte termijn te vervangen; ( kosten vervanging van 2 banen € 30.000,- tot € 100.000,- afhankelijk van de staat van de ondergrond)
 • o.a. in Meeden een deel van de accommodatie in eigen beheer is aangelegd zoals kantine en de verlichting.

Als een logisch gevolg hiervan stelt TIOLO het volgende voor:

 • Stel de tennisverenigingen in Menterwolde zelf verantwoordelijk voor het duurzaam onderhoud van hun accommodatie (duurzame besparing tot € 34.850,- per jaar!);
 • Breng, zoals reeds in 2009 is afgesproken, 2 (van de 3) tennisbanen in Meeden op een goed kwaliteitsniveau;
 • Verstrek verder subsidies voor het deelnemen aan tennis, en tennisactiviteiten voor zowel senioren als junioren.

De leden van TIOLO zetten met elkaar de schouders eronder om ervoor de zorgen dat de club in Meeden blijft bestaan. Gezamenlijk willen we het onderhoud van een tennisaccommodatie in Meeden uitvoeren. De extra kosten die dit met zich mee brengt gaan we als club gaan opbrengen via bijvoorbeeld een verhoging van de contributie, sponsoren en acties.

Hiermee wordt voorkomen dat TIOLO, en dus het tennissen in Meeden, ophoudt te bestaan.

Een inventarisatie onder de leden leert ons dat bij opheffing meer dan 50% van de leden zal stoppen met tennissen, slechts 15% verder speelt bij Muntendam, en 35% zal bij Scheemda, Veendam, Sappemeer, Hoogezand of elders gaan spelen. Hoezo sport stimulering…?

Tennisclub TIOLO Meeden neemt haar verantwoordelijkheid!!
De gemeente(raad) toch ook?

TIOLO blijft in Meeden!

vrijdag 12 oktober 2012

Wintercompetitie 2012 / 2013


Ondanks de onzekere tijden voor TIOLO is het over enkele weken alweer zover en gaat de wintercompetitie van start! Net als voorgaande jaren hopen we weer op een flink aantal deelnemers. Tijdens de wintercompetitie zal er van november t/m maart 1x in de maand op zondag worden getennist. De data zijn:

 • 11 november
 • 9 december
 • 13 januari
 • 10 februari
 • 3 maart

Bij slecht weer zal er op de eerstvolgende zondag worden gespeeld. De laatste zondag sluiten we na afloop van de wedstrijden af met een gezamenlijke maaltijd.

Er zal tijdens de wintercompetitie alleen in mix-vorm worden getennist. De wedstrijden duren telkens 45 minuten. Per dag zal elk team 3 a 4 wedstrijden spelen. Het is mogelijk om je als team op te geven, maar het is ook mogelijk om je individueel op te geven. We gaan dan kijken of we uit de individueel opgegeven deelnemers alsnog een aantal mix-teams kunnen samenstellen.

Deze competitie is geschikt voor zowel beginners als gevorderden, aangezien er in poules wordt gespeeld. Aan het einde van elke speeldag zullen de winnaars van elke poule promoveren naar de bovenliggende poule en de verliezers van elke poule degraderen naar de onderliggende poule. De kosten bedragen €12,50 p.p. Dit is inclusief de maaltijd na afloop van de laatste speeldag.

Indien je één of meerdere dagen verhinderd bent dien je die dagen zelf voor vervanging te
zorgen!

Aanmelding is mogelijk t/m 28 oktober a.s. d.m.v. het opgaveformulier in de kantine of door een mailtje te sturen naar de Organisatiecommissie. Vermeld bij opgave of je je individueel opgeeft of met een partner. Iedereen dient zich wel persoonlijk op te geven, je kunt je partner dus niet opgeven. Dat dient hij/zij persoonlijk te doen. Dit om misverstanden te voorkomen!

vrijdag 21 september 2012

Buitengewone Ledenvergadering TIOLO


Zoals jullie allen reeds via de mail, krant, televisie en/of radio hebben kunnen vernemen is de gemeente Menterwolde van plan om de banen van TIOLO te sluiten. 

Daarom zal er op maandag 8 oktober om 20.00 uur in de kantine van TIOLO een Buitengewone Ledenvergadering plaatsvinden.

Tijdens deze vergadering wil het bestuur met de leden de verschillende opties met betrekking tot de toekomst van TIOLO doornemen. Op basis van de uitkomsten van deze vergadering zal het bestuur verdere acties in gang zetten.

Hopelijk zien we alle leden op deze Buitengewoon Belangrijke Vergadering!! Het gaat tijdens de vergadering over de toekomst van TIOLO!

14 oktober uitwisseling TC Ready Scheemda

Op zondagmiddag 14 oktober hebben wij een uitwisseling met TC-Ready, Scheemda. Dit zal plaatsvinden op de banen van TIOLO van 13.00 uur tot ca. 18.00 uur.

We gaan mix-dubbelen. Het is mogelijk om je als team op te geven, maar individueel kan ook, dan maken wij er een team van. Er is plek voor ca. 8 koppels, dus wie het eerst komt, die het eerst
maalt.

De kosten bedragen €5,- p.p. voor een lekker hapje tussendoor. Opgeven kan bij Wendy of Chris organisatiecommissie (a) tiolo.nl of penningmeester (a) tiolo.nl.

Er hangt ook een inschrijflijst in de kantine.

Tot de 14e!

Menterwolde kort fors op sport en cultuur

Een verslag op RTV Noord over de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis waarbij veel inwoners van Meeden en leden van TIOLO aanwezig waren.

 

dinsdag 18 september 2012

Bedankt!

We bedanken iedereen die vanavond in het gemeentehuis in Muntendam aanwezig is geweest om een signaal af te geven richting het gemeentebestuur over de ingrijpende bezuinigingen die een grote impact lijken te gaan hebben op onze tennisclub. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen de komende tijd.

Hou alvast donderdag 18 oktober en donderdag 8 november vrij in jullie agenda. Er staan dan weer raadsvergaderingen gepland waarin definitieve besluiten worden genomen over de bezuinigingen en dus over de toekomst van TIOLO. Het wordt hard werken en veel lobbyen om te zorgen dat we vanaf volgend jaar nog gebruik kunnen maken van een tenniscomplex in Meeden.

Heb je ideeën, suggesties of wil je je inzetten voor het behoud van TIOLO, laat het ons weten via bestuur(a)tiolo.nl We kunnen de komende weken alle hulp gebruiken!


Actie! Actie! Actie! Actie!

Van de Dorpscoöperatie Meeden:

Dorpsgenoten, enige tijd geleden vroeg de wethouder voor sport de dorpsraad van Meeden een plan op te stellen voor het project 'Meeden Sportdorp'. Inmiddels heeft de dorpsraad in overleg met de sportverenigingen een sportnota gepresenteerd. De wethouder was zeer enthousiast.

In de krant van afgelopen zaterdag konden we lezen wat burgemeester en wethouders met "Sportdorp Meeden" bedoelen:

EEN GROTE KAALSLAG!!

Om een totale afbraak van de sport in Meeden te voorkomen vraagt de dorpsraad, in samenwerking met een groot aantal boze dorpsgenoten, iedereen om in actie te komen. De politieke partijen kunnen deze sportverloedering nog voorkomen.

Laat uw stem horen. Spreek uw politieke vertegenwoordigers aan.

Honderd jaar oude sportvoorzieningen dreigen te verdwijnen. Wat staat ons nog meer te wachten?

Kom daarom allemaal dinsdagavond 18 september naar het plein voor het gemeentehuis. Elke stem telt! Laat u zien! Doe mee! Het is vijf voor twaalf!

Vanavond 19:45 uur gemeentehuis Menterwolde!!

Het bestuur van TIOLO ondersteunt deze actie. We roepen daarom alle leden op om ook vanavond ook om 19.45 uur naar het gemeentehuis te komen. Het volledige bestuur is ook aanwezig. Laat zien dat we de tennissport en andere voorzieningen voor Meeden willen behouden!

Bezuinigingen gemeente Menterwolde


Vrijdag werd onze voorzitter door een journalist van het Dagblad van het Noorden benaderd over de Kadernota Sport van de gemeente Menterwolde. Hier staat dat de gemeente voornemens is om de tennisbanen in Meeden af te stoten. We zijn hier als bestuur volledig door verrast. We waren de laatste tijd wel in gesprek met de gemeente over de staat van onze banen, maar zijn over deze ingrijpende plannen niet vooraf door de gemeente op de hoogte gebracht. Dinsdag a.s. is er een bijeenkomst in het Gemeentehuis waarin het college de raad informeert over de plannen. Het bestuur van TIOLO zal hierbij ook aanwezig zijn op de publieke tribune om ons nader te laten informeren. Volgende week donderdag zullen we als bestuur bijeenkomen om ons verder te beraden over deze situatie. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De Dorpsraad Coöperatie Meeden heeft alle inwoners van Meeden opgeroepen om dinsdag a.s. ook naar het gemeentehuis in Muntendam te komen om een signaal af te geven dat we als inwoners van Meeden niet blij zijn met deze ingrijpende plannen. Het gaat niet alleen om de tennisbaan maar ook zwembad de Kolck en de bibliotheek staan op de nominatie om gesloten te worden. Wil je ook dat de voorzieningen in Meeden op peil blijven, neem dan dinsdag om 20.00 uur ook plaats op de publieke tribune (geen spreekrecht) in het gemeentehuis in Muntendam.

De Kadernota Sport met daarin de plannen kun je lezen via deze link: kadernota-sport-menterwolde-18-9-2012.pdf

Menterwolde Bokaal 2012


Op 28, 29 en 30 september organiseren de tennisverenigingen in Menterwolde (TIOLO Meeden, Aloë Zuidbroek en TCM Muntendam) de Menterwolde Bokaal 2012.

De wedstrijden worden gespeeld op de banen van Tennisvereniging Aloë, Burgemeester Omtaweg 6 in Zuidbroek (bij van der Valk). De toernooi-leiding is ook in handen van Tennisvereniging Aloë.

Er wordt gespeeld in de volgende categorieën: Herendubbel, Damesdubbel en Gemengddubbel

Speelsterkte 5, 6, 7 en 8.

De speeltijden zijn:
Vrijdag 28 september: 18.00 - 20.00 uur (alleen bij voldoende deelname)
Zaterdag 29 september: 9.00 - 20.00 uur
Zondag 30 september: 9.00 - 18.00 uur

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 21 september via www.toernooi.nl 

maandag 20 augustus 2012

TIOLO Regionaal jeugdtoernooi 14 t/m 16 september


Voor de jeugd van 10 t/m 17 jaar organiseert TIOLO van 14 t/m 16 september 2012 een Open Jeugdtoernooi.

Er wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën :
 • t/m 10 jaar
 • t/m 12 jaar
 • t/m 14 jaar
 • t/m 17 jaar
Alle categorieën worden op groot veld gespeeld. Het kan zijn dat er in poules gespeeld gaat worden, afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie.

Inschrijven kan via www.toernooi.nl.

Het inschrijfgeld per categorie bedraagt €10,00 per persoon. Dit bedrag is inclusief deelname aan de barbecue op zaterdag 12 september. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 3 september 19.30 uur!

Wedstrijdleider: Wendy Dieterman
Bondsgedelegeerde: Fedde Dokter

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om de deelname te beperken (max. 64), vol=vol. Voor elke rubriek wordt een verliezersronde gespeeld, elke deelnemer speelt dus minimaal 2 partijen. Er zal worden gespeeld op 3 Gravelty banen.

Ledenpas voorzien van foto verplicht!
Goedgekeurd door de KNLTB (toernooinummer 122758)

Dit toernooi wordt mogelijk gemaakt door Rabobank Zuid en Oost Groningen

Voor vragen over dit toernooi kun je contact opnemen met Wendy Dieterman via wedstrijdleider@tiolo.nl

Download het affiche van het toernooi hier.

zaterdag 12 mei 2012

Aangepaste tijden baaltje mepp'n

De afgelopen twee maanden hebben Theo en Bert als experiment alle (werk)dagen van de week de tenniskantine opengesteld voor iedereen die tussen 09:00 uur en 11:30 even willen tennissen om als het ware de dag te beginnen met wat ochtendgymnastiek. Zo’n 15 leden hebben zich regelmatig laten zien en de reacties op het initiatief waren zeer positief. Helaas hebben we (nog) geen nieuwe leden kunnen ontmoeten ondanks de advertentie in onze dorpskrant. Daarnaast zijn er meer leden die aangegeven hebben wel zin hebben om ’s morgens een balletje te komen slaan, echter zijn waarschijnlijk door omstandigheden tot nu toe verhinderd geweest.

De aanwezige leden hebben aangegeven welke ochtenden zij (nagenoeg altijd) verhinderd zijn en daarnaast wat hun voorkeursochtend zou zijn. Hieruit kon worden vastgesteld dat de dinsdag, donderdag en vrijdagochtend voor nagenoeg iedereen de meest geschikte ochtend is, waarbij opgemerkt moet worden dat de donderdagochtend na de woensdag tossavond voor meerdere leden teveel wordt.

Voor het Baaltje Meppn willen we een kantinerooster voor de dinsdag- en vrijdagochtend aanhouden en brengen daarmee het fenomeen terug van 5 dagen per week naar 2 dagen per week. Mocht er toch nog veel animo bestaan voor een andere dag, dan horen wij dat graag en zullen dan overwegen die dag erbij te betrekken.

Alle leden mogen elke dag de banen kunnen gebruiken (mits vrij) en zij kunnen hiervoor een sleutel van het toegangshek voor 5 euro statiegeld bij het bestuur kunnen krijgen.

zondag 1 april 2012

Baaltje mepp'n

Ons tenniscomplex ligt er overdag op de door-de-weekse dagen meestal verlaten bij. Meerdere leden hebben aangegeven best wel eens een balletje te willen slaan, maar om elke keer weer mensen te moeten benaderen of zij tijd en zin hebben, blijft het er vaak bij.

Vanaf dinsdag 10 april a.s. willen we als experiment proberen iedereen die wil, kan en als het weer het toelaat elke dag ’s morgens van 09:00 tot 11:30 de banen en de kantine open te stellen. Het idee erachter is dat het niet nodig is om onderling afspraken te moeten maken en het ook geen verplichting is om elke keer te komen, maar dat het volledig vrijblijvend is. Als er naast jou maar één persoon komt kun je singelen, met z’n drieën een Amerikaantje, met z’n vieren een mix of dubbel en met zijn vijven of zessen draai je gewoon in. Mocht er niemand anders komen dan heb je de oefenkooi nog om wat slagen uit te proberen en daarnaast heb je mooi de gelegenheid je opslag te verbeteren.

Waar het om gaat is BEWEGEN. We weten allemaal dat je gezondheid baat heeft met beweging. Je kunt dan minimaal een half uurtje tennissen en maximaal een half uur moeten wachten als alle banen bezet zijn, maar als de kantine open is kun je dat opvangen door een krantje te lezen en een kopje koffie te drinken. Het maakt dus niet uit of je direkt om 9 uur er bent, want je kunt elk half uur indraaien om ’N BAALTJE TE MEPPN (graag een suggestie hoe we dit moeten noemen).

Dus: van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 11:30 Baaltjemepp’n (uiteraard met uitzondering als er een geplande activiteit is, bv damescompetitie, 50+ (zie TIOLO kalender)

Initiatiefnemers:
Theo Klutz 625722
Bert Buseman 851480

vrijdag 23 maart 2012

Open Tennis Dag in Meeden op woensdag 28 maart


In samenwerking met de KNLTB-actie 'Zonder jou is er geen bal aan' organiseert tennisvereniging TIOLO te Meeden op woensdag 28 maart haar Open Dag.

Heeft het u altijd al eens leuk geleken om een balletje te slaan, maar heeft u nog nooit de stap genomen? Dan is dit een goed moment om eens een kijkje te nemen op onze tennisvereniging.

Vanaf 19.00 uur zijn geïnteresseerden die graag eens kennis willen maken met tennis van harte welkom op onze toss-avond op ons tenniscomplex aan de Beukenlaan 9 in Meeden.

Vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur kan de jeugd terecht op ons complex. Er zijn bestuursleden aanwezig die u nader kunnen informeren over onze tennisvereniging.

Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die het leuk lijkt om eens een balletje te slaan maar het nog steeds niet aan durft, kom dan langs op woensdag 28 maart a.s.!

U kunt tevens zelf proberen een balletje te slaan! Voor rackets wordt gezorgd, maar u dient wel zelf voor geschikte kleding te zorgen (in ieder geval sportschoenen).

Tot ziens op 28 maart!

Het bestuur van TIOLO.

Alles over de Open Tennisdagen is te vinden op www.opentennisdagen.nl www.facebook.com/tennisdagen en www.twitter.com/tennisdagen .

vrijdag 2 maart 2012

Speelschema Wintercompetitie 4 maart

Update zondag 4 maart: de wintercompetitie gaat vandaag door!
Update zaterdag 3 maart: aangepast speelschema


AANGEZIEN DIT DE LAATSTE SPEELDAG IS, ZULLEN WE NA AFLOOP MET ZIJN ALLEN KUNNEN GENIETEN VAN EEN HAPJE ETEN. WE ZULLEN ROND HALF 6 GAAN ETEN, VOORAF ZAL DE PRIJSUITREIKING PLAATSVINDEN.

Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

Bij slecht weer zal op de eerstvolgende zondag worden gespeeld.

zaterdag 18 februari 2012

35+ toernooi Meeden 15 tot en met 18 maart


Ook dit jaar organiseert tennisclub TIOLO weer een open 35+ toernooi. Dit toernooi zal worden gehouden van donderdag 15 t/m 18 maart as. Op 15 en 16 maart wordt er vanaf 17.30 uur gespeeld.

Er zal worden gespeeld in de onderdelen DD6, DD7, HD6, HD7, GD6 en GD7. De onderdelen GD6 en GD7 worden alleen op zondag 18 maart gespeeld.

Opgave is mogelijk via de site www.toernooi.nl

Officiële affiche: klik hier

Algemene Ledenvergadering TIOLO

Hierbij nodigt het bestuur van TIOLO alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 1 maart om 20.00 uur in het clubhuis van TIOLO.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 2011
4. Jaarverslag 2011
5. Financieel verslag 2011 (leden die de stukken in willen zien, zijn welkom vanaf 19.30 uur)
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Begroting 2012
9. Bestuursverkiezing

Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering, schriftelijk door 5 seniorleden worden aangemeld, met bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat, bij het secretariaat:

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen en zit dringend verlegen om nog 2 Personen. Dus als u het bestuur wilt komen versterken meld u dan aan bij het bestuur.

10. Bestuurszaken
11. Rondvraag
12. Sluiting

zondag 12 februari 2012

Speelschema Wintercompetitie 19 februari

UPDATE zondag 19 februari: de wedstrijden gaan vandaag NIET door!

LETOP: aangepast speelschema!!


Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)
Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

Wintercompetitie 12 februari gaat niet door!

De banen zijn door sneeuw(resten) nog niet bespeelbaar. De speeldag van de wintercompetitie in februari wordt daarom een week uitgesteld tot zondag 19 februari. Het hiervoor aangepaste speelschema zal in de loop van vandaag worden gepubliceerd op deze website.

zondag 8 januari 2012

Wintercompetitie gaat vandaag door!

De banen zijn vochtig maar wel bespeelbaar en worden op dit moment verder geprepareerd voor de wedstrijden van de wintercompetitie voor vandaag. Omdat de buienradar geen eenduidig beeld geeft of het wel of niet droog blijft vandaag is besloten om de wedstrijden gewoon door te laten gaan. Totdat we een ander besluit moeten nemen gaat ook de geplande nieuwjaarsborrel om 16.15 uur door.

donderdag 5 januari 2012

Nieuwjaarsborrel


Aansluitend aan de wintercompetitie op 8 januari zal de nieuwjaarsborrel van TIOLO plaatsvinden. Deze zal omstreeks 16.15 uur beginnen. Alle leden van TIOLO zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Mocht de wintercompetitie wegens weersomstandigheden een week worden uitgesteld, dan zal de nieuwjaarsborrel ook een week worden uitgesteld. Mocht de wintercompetitie wegens weersomstandigheden 15 januari ook geen doorgang kunnen vinden, dan zal de nieuwjaarsborrel 15 januari worden gehouden vanaf 16.15 uur.

Informatie over het wel of niet doorgaan van de wintercompetitie en nieuwjaarsborrel zal op deze site te vinden zijn.

woensdag 4 januari 2012

Speelschema Wintercompetitie 8 januari


Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

Bij slecht weer zal op de eerstvolgende zondag, zondag 15 januari, worden gespeeld.

NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN ZAL DE NIEUWJAARSBORREL PLAATSVINDEN DEZE ZAL OM 16.15 UUR BEGINNEN.  Alle leden van TIOLO zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Als de wintercompetitie een week wordt uitgesteld zal de nieuwjaarsborrel ook een week worden uitgesteld.

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.