Gaslicht.com bedankt voor ons nieuwe winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons nieuwe winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.

dinsdag 31 december 2013

Instuif groot succes!

De instuif die Tennisclub TIOLO en Gymnastiekvereniging VOLO op zaterdag 28 december organiseerden was een groot succes. Veel kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar kwamen een kijkje nemen. Onze trainer Sietse Kaman heeft tennisworkshops verzorgd en VOLO had een tumblingbaan geregeld waarop de kinderen zich konden uitleven. We hopen dat we een aantal kinderen zo enthousiast gemaakt hebben voor tennis dat ze lid worden en (proef)lessen gaan volgen. Foto's van deze geslaagde middag zijn terug te vinden op onze foto-pagina.

donderdag 19 december 2013

Instuif TIOLO en VOLO 28 decemberIn de kerstvakantie verzorgen tennisvereniging TIOLO en gymnastiekvereniging VOLO een gratis instuif voor de jeugd in de gymzaal van het dorpshuis in Meeden. Tijdens de instuif kun je kennis maken met de activiteiten van beide verenigingen. Neem ook je broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, neefjes en nichtjes mee! Dan maken we er samen een hele leuke middag van!

Wanneer:
zaterdag 28 december 2013 van 14.00 uur tot 16.00 uur
Graag sportieve kleding en schoenen aan.

Wij zorgen voor wat drinken en lekkers.

Fijne kerstdagen en tot op 28 december!!

dinsdag 17 december 2013

OGTB Amerikaans Mix toernooi in Winschoten


Namens OGTB organiseert TV Nieske Meppers in februari 2014 het 25ste Amerikaans Mix toernooi. Dit toernooi is toegankelijk voor leden van 16 jaar en ouder van verenigingen die zijn aangesloten bij OGTB.

Datum en plaats:

Het toernooi zal worden gehouden op zaterdag 1 en zondag 2 februari 2014 in de tennishal in Winschoten aan de Hoorntjesweg. 

Letop: zondag 2 februari is een speeldag van de TIOLO Wintercompetitie!

Speeltijden:

Na opgave wordt iedereen persoonlijk geïnformeerd over dag, indeling en tijdstip. Gezien het aantal banen (3) is er slechts beperkte deelname mogelijk. Zowel op de zaterdag als op de zondag geldt een maximum aantal deelnemers. Volgorde van binnenkomst is bepalend.

Kosten:

Het inleggeld bedraagt € 7,50 per persoon per dag en dient bij opgave te worden voldaan. Dit houdt in dat u bij opgave het inschrijfgeld direct moet overmaken. U betaalt dus NIET op de dag zelf. Opgaven zonder het bijbehorende bedrag worden niet gehonoreerd. Mocht een deelnemer echter verhinderd zijn op de speeldatum dan mag hij of zij een vervanger inzetten.

Opgave:

U kunt zich schriftelijk of per e-mail aanmelden voor dit toernooi, middels bijgevoegd inschrijfformulier. Men geeft zich individueel op. Opgave voor meerdere dagen is mogelijk. Dit wordt gehonoreerd indien het maximum aantal niet wordt overschreden. Volgorde van binnenkomst is bepalend voor deelname.

U kunt het inleggeld € 7,50 euro per dag overmaken op bankrekeningnummer 357749146 t.n.v. TV Nieske Meppers , Midwolda onder vermelding van Amerikaans Mix Toernooi en uw naam.

De sluitingsdatum is 3 januari 2014

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met : Durandus Takens

vrijdag 6 december 2013

Speelschema Wintercompetitie 8 december

Update 8 december: De Wintercompetitie gaat vandaag door! De banen zijn nog wel wat nat maar we zijn druk bezig deze zo droog mogelijk te maken.


Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

donderdag 14 november 2013

Inspreken tijdens Raadsvergadering over begroting 2014

Update 15/11/2013 13.30: De Raad heeft besloten dat de situatie van TIOLO beter aan bod komt tijdens de volgende vergadering van de Raad op 12 december. We gaan ons als bestuur en werkgroepen op voorbereiden en zullen mogelijk nog een Bijzondere Ledenvergadering uitschrijven om met door de leden gedragen plan naar de Raad te kunnen.

----

Geachte leden van de Raad, College en overige aanwezigen,

Net als vorig jaar spreek ik in als voorzitter van tennisclub TIOLO in Meeden. Vorig jaar heeft u als Raad een motie aangenomen waarin u het college vraagt om samen met de tennisverenigingen afspraken te maken. Afspraken over het overdragen van beheer-taken aan de verenigingen. Hiermee zou de bezuinigingsdoelstelling gehaald worden terwijl er géén accommodaties gesloten hoeven te worden. Het voorstel van het College was vorig jaar om tot sluiting over te gaan van de tennisbanen in Meeden. Dat zagen wij uiteraard niet zitten en ook u niet als Raad gezien de motie van vorig jaar.

Alhoewel de effecten van de bezuinigingen vooral TIOLO zouden treffen waren de gezamenlijke tennisverenigingen in Menterwolde, Aloë in Zuidbroek en TCM in Muntendam, unaniem om gezamenlijk tot afspraken met de gemeente te komen. Dit is ook formeel verwoord in een intentieverklaring. Verschillende keren zijn we hiervoor samen op het gemeentehuis geweest. De belangrijkste vragen die wij als tennisclubs hebben zijn echter altijd onbeantwoord gebleven. We willen graag van de gemeente horen welke werkelijke kosten zij de afgelopen jaren hebben gehad en welke kosten we als tennisclubs de komende jaren kunnen verwachten. Zonder deze informatie kunnen we als verenigingen niet bepalen of en welke beheer-taken we van de gemeente over kunnen nemen en onder welke voorwaarden. Er zijn tot op heden nog geen concrete en onderbouwde voorstellen gedaan en daar ben ik uiteraard zeer teleurgesteld over!

Zoals gezegd heb ik vorig jaar ook ingesproken tijdens de vergadering over de behandeling van de begroting. We hebben toen als tennisclub al een voorstel gedaan dat dicht in de buurt lag van volledige privatisering. De enige voorwaarde die wij hieraan stelden was dat er nog eenmalig door de gemeente geïnvesteerd zou worden in de inmiddels sterk verouderde tennisbanen in Meeden. Wij staan nog steeds achter dit standpunt! Tijdens het eerste gesprek is privatisering echter direct van tafel geveegd. Wethouder de Winter zag privatisering niet zitten. Dit terwijl veel tennisverenigingen in de regio wel zijn geprivatiseerd. De eerste 68 jaar van haar bestaan was TIOLO privaat, de laatste 37 jaar huurt TIOLO banen van de gemeente.

We willen heel graag constructief in gesprek met de gemeente om toekomstbestendige afspraken te maken over het beheer en onderhoud van een tennisaccommodatie in Meeden. Twee nieuwe banen zijn er nodig. Deze kunnen op de huidige locatie aan de Beukenlaan aangelegd worden maar we staan ook open om te kijken naar een andere locatie.

Ik hou niet van druk zetten maar de banen in Meeden zijn in zo’n slechte staat dat mijn verwachting is dat we verwachten hier hooguit nog één jaar verantwoord op te kunnen tennissen. We willen daarom graag op korte termijn duidelijkheid over de toekomst van TIOLO. Een eenmalige investering in nieuwe banen betekent een toekomst die zeker met 20 jaar verlengd kan worden, ook onder geprivatiseerde omstandigheden. Bij het 125-jarig bestaan van de club moeten we dan voldoende middelen hebben gereserveerd om zelf nieuwe banen aan te kunnen leggen.

Zoals ook vorig jaar al gezegd:

Tennisclub TIOLO neemt haar verantwoordelijkheid voor een sportief en leefbaar Meeden!! Ik hoop dat de gemeente en Raad dit ook nog steeds wil!

vrijdag 8 november 2013

Speelschema Wintercompetitie 10 november

Update: de Wintercompetitie gaat door!

 
Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

Dorpsraad Meeden wil taken gemeente overnemen

De Dorpsraad Meeden wil een deel van de taken van de gemeente overnemen, om op die manier voorzieningen te kunnen behouden voor het dorp.
Het gaat onder meer om het zwembad, tennisbanen, voetbalvelden en het dorpshuis. Menterwolde wil hierop stevig bezuinigen, maar de dorpsraad zegt ze open te kunnen houden door de inzet van vrijwilligers én een jaarlijkse bijdrage van de gemeente.

Dat geld kan de gemeente verdienen door af te zien van de bouw van een nieuwe school in Meeden. Die school is op dit moment niet nodig, zegt de Dorpsraad.

Bron: RTV Noord

Stand van zaken overleg gemeente en TIOLO

Via dit bericht brengen we onze leden op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze tennisclub. Zoals bekend leek er vorig jaar als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente een kaalslag plaats te vinden op de voorzieningen in Meeden. Voorzieningen die hard nodig zijn om het dorp Meeden leefbaar te houden. Onderdeel van de bezuinigingen was het sluiten van het tenniscomplex van TIOLO.

De inwoners van Meeden lieten dat uiteraard niet gebeuren. We hebben ons goed laten zien en horen en hebben daarmee de Gemeenteraad kunnen overtuigen. De Raad heeft vorig jaar in november het college opdracht gegeven in gesprek te gaan met verenigingen om het beheer en onderhoud van de verschillende accommodaties aan de verenigingen op een goede manier over te dragen. Er zijn de afgelopen 12 maanden meerder gesprekken geweest met TIOLO, samen met de tennisverenigingen Aloë Zuidbroek en TCM Muntendam. Deze gesprekken hebben niet geleid tot concrete afspraken over het beheer en onderhoud van de accommodaties. We hebben woensdagavond daarom een brief naar de Raad gestuurd waarin we ons ongenoegen hierover uiten.

We staan niet alleen in deze situatie, ook met de voetbalclubs in Menterwolde zijn geen concrete afspraken gemaakt. Voor Zwembad de Kolck in Meeden, die dit jaar succesvol heeft gedraaid met vrijwilligers, is komend jaar geen geld uitgetrokken in de begroting. Dit betekent opnieuw dreiging van sluiting van het bad. We zijn daarom samen met de Dorpsraadcoöperatie (DRC) Meeden weer gestart met het beïnvloeden van de politiek. Samen met de DRC willen we het voorzieningenniveau in Meeden op pijl houden en tennisbanen horen hierbij. Volgende week donderdag is de Raadsvergadering over de begroting van 2014. In verband met deze vergadering zullen we ons de komende tijd ook weer nadrukkelijk laten horen en zien.

Het uiteindelijke doel van TIOLO is om geprivatiseerd verder te gaan. Dit was ook de wens van de TIOLO leden tijdens de bijzondere ledenvergadering van oktober 2012. Veel tennisclubs in de regio zijn al geprivatiseerd en TIOLO is in haar 105 jarig bestaan langer geprivatiseerd geweest dan dat er banen van de gemeente werden gehuurd. Van 1908 tot 1976, dus 68 jaar lang was TIOLO zelfstandig. Vanaf 1976 waren we in de gelukkige omstandigheid om banen te huren van de gemeente Meeden, later Menterwolde. Onze huidige banen zijn echter technisch afgeschreven zijn. Gaan we nu privatiseren dan hebben we zelf nog niet voldoende middelen om op korte termijn (1 -2 jaar) nieuwe banen aan te leggen. Zelfstandig verder gaan is dus alleen een optie wanneer de gemeente ons met goede, lees nieuwe, banen achter laat waarmee we zeker 10 - 15 jaar verder kunnen. Voor de gemeente nog een eenmalige investering in TIOLO. In deze 10 - 15 jaar moet TIOLO zich zien te bewijzen zodat we na 15 jaar zelf nieuwe banen kunnen aanleggen. Inzet van de leden is hierbij essentieel.

Het zal nog behoorlijk wat overredingskracht en onderzoek kosten om uiteindelijk te privatiseren. We zijn er als bestuur van overtuigd dat het kan en hopen dat de gemeente ons de kans geeft!

Vragen of opmerkingen zijn van harte welkom!

vrijdag 25 oktober 2013

Inschrijven KNLTB Voorjaarscompetities 2014

Het is weer tijd om de teams samen te stellen en je op te geven voor de voorjaarscompetitie van 2014. Net zoals voorgaande jaren is het weer mogelijk om mee te spelen in de KNLTB-competitie (zondag) en de regio-competitie.

In de competitie spelen teams 7x (speeldate KNLTB, speeldata Regionaal) een wedstrijd tegen een team van een andere vereniging. De helft van de wedstrijden is een thuiswedstrijd en de andere helft een uit-wedstrijd. De hoeveelheid en soort partijen van een wedstrijd hangt af van de competitievorm. Een damesteam op zondag speelt bijvoorbeeld 4x een Dames Enkel en 2x een Dames Dubbel, een gemengd team op zaterdag speelt 1x een Heren Enkel, 1x een Dames Enkel, 1x een Heren Dubbel, 1x een Dames Dubbel en 1x een Gemengd Dubbel en een donderdag dames-dubbel team speelt 4x een Dames Dubbel. Zie de inschrijfmogelijkheden voor alle opties die er zijn.

Voor álle competities aanmelden vóór 1 december 2013!! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar de voorzitter/VCL.

De inschrijfmogelijkheden (competitievormen) voor de KNLTB landelijke competitie is te vinden via de volgende linkjes: Inschrijfmogelijkheden landelijk en Competitiesoorten 2013

De inschrijfmogelijkheden (competitievormen) voor de Regiocompetitie Noordoost is de vinden via de volgende link: Inschrijfmogelijkheden regio

Er zijn dus heel veel verschillende mogelijkheden, van jong tot oud, heren, dames of gemengd, en op verschillende dagen in de week. Vooral in de lagere klassen is gezelligheid en speelplezier tijdens de competitie belangrijker dan de prestatie. Ook voor de jeugd zijn er specifieke competitie-vormen.

Heb je vragen over de competitie en/of de mogelijkheden of wil je advies mail dan de voorzitter/VCL.

Uiteraard gaat het bij de competitie om het winnen van de wedstrijden maar in de laagste klassen van de Regionale competitie heeft de competitie vooral een recreatief en gezellig karakter.

Zou je wel mee willen spelen in de competitie (ook als je niet 7x maar een paar keer mee wilt spelen) maar heb je geen team, meldt je dan ook aan. We proberen dan een geschikt team voor je te vinden. Dit geldt ook voor jeugd-leden. Eventueel kunnen we samen met leden van omringende verenigingen ook teams vormen.

dinsdag 15 oktober 2013

Wintercompetitie 2013 - 2014: aanmelden tot 28 oktober a.s.

Over enkele weken is het weer zover: 

de wintercompetitie gaat van start!

Net als voorgaande jaren hopen we weer op een flink aantal deelnemers.

Tijdens de wintercompetitie zal er van november t/m maart 1x in de maand op zondag (afhankelijk van de deelname vanaf 10.00 tot ongeveer 16.00 uur) worden getennist. De data voor de komende wintercompetitie zijn:

zondag 10 november 2013
zondag 8 december 2013
zondag 12 januari 2014
zondag 2 februari 2014
zondag 2 maart 2014

Bij slecht weer (we spelen buiten) zal er op de eerstvolgende zondag worden gespeeld. De laatste zondag sluiten we na afloop van de wedstrijden af met een gezamenlijke maaltijd.

Er zal tijdens de wintercompetitie alleen in mix-vorm worden getennist. De wedstrijden duren telkens 45 minuten. Per dag zal elk team 3 a 4 wedstrijden spelen. Het is mogelijk om je als team op te geven, maar het is ook mogelijk om je individueel op te geven. We gaan dan kijken of we uit de individueel opgegeven deelnemers alsnog een aantal mix-teams kunnen samenstellen.

Bij voldoende interesse bij de jeugdleden zullen we een aparte jeugd wintercompetitie organiseren. Jeugdleden hoeven zich hiervoor niet als team aan te melden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we bepalen welke spelvorm(en) we voor de jeugd kunnen aan bieden.

Deze competitie heeft een recreatief karakter en is geschikt voor zowel beginners als gevorderden aangezien er in poules wordt gespeeld. Aan het einde van elke speeldag zullen de winnaars van elke poule promoveren naar de bovenliggende poule en de verliezers van elke poule degraderen naar de onderliggende poule.

De kosten bedragen €12,50 p.p. Dit is inclusief de maaltijd na afloop van de laatste speeldag.

Indien je één of meerdere dagen verhinderd bent dien je die dagen zelf voor vervanging te zorgen!

Aanmelding is mogelijk t/m 28 oktober a.s. d.m.v. het opgave-formulier in de kantine of door een mailtje te sturen naar de Organisatiecommissie. Vermeld bij opgave of je je individueel opgeeft of met een partner.

Iedereen dient zich wel persoonlijk op te geven, je kunt je partner dus niet opgeven. Dat dient hij/zij persoonlijk te doen. Dit om misverstanden te voorkomen! (voor eventuele vragen kan je ook altijd een mailtje sturen).

dinsdag 17 september 2013

Uitwisseling met Ready-Scheemda op zondagmiddag 29 september

Op zondagmiddag 29 september organiseren tennisclub TIOLO en TC Ready in Scheemda weer samen een:

Uitwisseling met Ready-Scheemda

Dit jaar wordt er gespeeld bij TC Ready in Scheemda van 13.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Wij gaan mix-dubbelen. Inschrijven kan als team of individueel. De organisatiecommissie deelt bij individuele opgave de teams in. Vorig jaar in Meeden was het een hele gezellige middag, dus in Scheemda zal dat dit jaar vast ook lukken.

Kosten: € 5 voor een lekker hapje tussendoor.

Opgeven kan bij de penningmeester. Er hangt ook een inschrijflijst in de kantine. Voor de echte sporters (of drinkers): op de fiets vertrekken wij vanaf de tennisbaan om uiterlijk 12.20 uur.

Tot de 29e!

donderdag 15 augustus 2013

Lustrumtoernooi op 23 augustus a.s. (GAAT DOOR!)

Op vrijdagavond 23 augustus a.s. organiseren wij ter ere van het 105-jarig bestaan van onze tennisvereniging een lustrumtoernooi met barbecue voor alle leden (zie de bijlage voor het affiche). De kosten bedragen € 7,50 per persoon. 

We starten deze avond om 19.00 uur met het spelen van de wedstrijden. Tussen de wedstrijden door kan er gebarbecued worden. 

Je kunt je opgeven tot en met vrijdag 16 augustus a.s. bij de Organisatiecommissie.

Bij het plannen van de wedstrijden zullen we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende speelsterktes van de deelnemers.


Wij hebben er zin in! Jullie ook?

Update: er hebben zich veel leden aangemeld voor het lustrumtoernooi op 23 augustus dus het toernooi gaat door!

donderdag 28 maart 2013

Training 2013

Dit jaar zullen de trainingslessen van TIOLO wederom verzorgd worden door Sietse Kaman. Op de donderdagavond zal hij zowel de junioren als de senioren trainen.

De training bestaat wederom uit 17 lessen en begint op donderdag 11 april. Tijdens de meivakantie, met hemelvaart en tijdens de pinkster- en zomervakantie zullen er geen lessen worden gegeven.

De kosten hiervoor bedragen €95,00. Dit dient voor de 2e training aan de trainer betaald te worden. Bij (langdurige) verhindering als deelnemer wordt er geen geld terugbetaald. Afhankelijk van het aantal opgaven zullen de tijdstippen nader bepaald worden.

Leden die liever wat meer aandacht willen hebben kunnen er dit jaar voor kiezen om privélessen te volgen. In overleg met de trainer wordt er dan een tijdstip en prijs bepaald.

Opgave voor de training / privéles is mogelijk t/m zondag 7 april door een e-mail te sturen naar de Organisatiecommissie.

zondag 17 maart 2013

GD OP ZONDAG AFGELAST!!!

Helaas zit het weer ons dit jaar alle dagen van het TIOLO Regionaal 35+-toernooi tegen. Vanmorgen lag er helaas weer sneeuw op de baan. Op dit moment sneeuwt het ook weer waardoor het onverantwoord is om te gaan spelen. We hebben daarom het besluit moeten nemen om ook de GD partijen op zondag 17 maart af te gelasten.


zaterdag 16 maart 2013

GD wedstrijden gaan zondag WEL door


De GD wedstrijden die voor morgen gepland staan gaan vooralsnog gewoon door. De banen zijn sneeuwvrij en de natte plekken zijn grotendeels verdwenen. We hopen dat het weer vannacht en morgen ook mee wil werken zodat we nog een leuke dag GD wedstrijden kunnen spelen. Mocht er vannacht toch nog veel regen of een pak sneeuw vallen dan moeten we de situatie opnieuw bekijken.

vrijdag 15 maart 2013

TIOLO 35+ toernooi: HD en DD afgelast!

Helaas hebben we alle HD en DD wedstrijden van het TIOLO Regionaal 35+ toernooi moeten afgelasten. Er ligt nog steeds sneeuw op de banen. Daarnaast zijn de banen te vochtig om met temperaturen van rond het vriespunt veilig te kunnen tennissen. Ook zijn de weersverwachtingen niet gunstig om morgen alle wedstrijden te kunnen spelen.

Over de GD wedstrijden op zondag nemen we morgen in de loop van de dag een besluit.

donderdag 14 maart 2013

Wedstrijden donderdag afgelast!

Omdat er nog sneeuw op de banen ligt zijn alle wedstrijden van het TIOLO Regionaal 35+ toernooi voor vanavond afgelast. Ook zijn de banen nat en omdat het weer richting vriespunt gaat nemen we geen enkel risico op glijpartijen.

We houden het weer voor de komende dagen in de gaten en proberen alle wedstrijden opnieuw te plannen. Dit betekent ook dat alle geplande wedstrijden die nu op toernooi.nl staan nog aangepast kunnen worden!


zaterdag 2 maart 2013

Speelschema Wintercompetitie zondag 3 maartMocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

zaterdag 16 februari 2013

Aangepast speelschema Wintercompetitie zondag 17 februari

De speeldag van de wintercompetitie op 17 februari gaat door! 

Het gewijzigde speelschema voor deze speeldag staat hieronder.


dinsdag 5 februari 2013

Speelschema Wintercompetitie zondag 10 februari

In verband met een flink pak sneeuw gaat de wintercompetitie vandaag niet door! 
De wedstrijden worden doorgeschoven naar zondag 17 februari.


Speelschema 10 februari (nu zondag 17 februari):


Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!

donderdag 10 januari 2013

Nieuwjaarsborrel TIOLO (gaat door!)

A.s. zondag zal vanaf 15.30 uur de nieuwjaarsborrel van TIOLO plaatsvinden. Dit is aansluitend aan de wintercompetitie, welke vanaf 11.00 uur zal plaatsvinden.

Mocht de wintercompetitie wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, dan wordt deze een week uitgesteld. De nieuwjaarsborrel zal dan ook een week later plaatsvinden. 

Berichten / verder informatie over het wel of niet doorgaan is a.s. zondag vanaf plm. 10.15 uur te vinden op de website van TIOLO (www.tiolo.nl) en via twitter (@tennisclubtiolo)

Hopelijk tot ziens op a.s. zondag.

Speelschema Wintercompetitie zondag 13 januari

De wintercompetitie gaat ondanks de kou gewoon door!


Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!