donderdag 14 november 2013

Inspreken tijdens Raadsvergadering over begroting 2014

Update 15/11/2013 13.30: De Raad heeft besloten dat de situatie van TIOLO beter aan bod komt tijdens de volgende vergadering van de Raad op 12 december. We gaan ons als bestuur en werkgroepen op voorbereiden en zullen mogelijk nog een Bijzondere Ledenvergadering uitschrijven om met door de leden gedragen plan naar de Raad te kunnen.

----

Geachte leden van de Raad, College en overige aanwezigen,

Net als vorig jaar spreek ik in als voorzitter van tennisclub TIOLO in Meeden. Vorig jaar heeft u als Raad een motie aangenomen waarin u het college vraagt om samen met de tennisverenigingen afspraken te maken. Afspraken over het overdragen van beheer-taken aan de verenigingen. Hiermee zou de bezuinigingsdoelstelling gehaald worden terwijl er géén accommodaties gesloten hoeven te worden. Het voorstel van het College was vorig jaar om tot sluiting over te gaan van de tennisbanen in Meeden. Dat zagen wij uiteraard niet zitten en ook u niet als Raad gezien de motie van vorig jaar.

Alhoewel de effecten van de bezuinigingen vooral TIOLO zouden treffen waren de gezamenlijke tennisverenigingen in Menterwolde, Aloë in Zuidbroek en TCM in Muntendam, unaniem om gezamenlijk tot afspraken met de gemeente te komen. Dit is ook formeel verwoord in een intentieverklaring. Verschillende keren zijn we hiervoor samen op het gemeentehuis geweest. De belangrijkste vragen die wij als tennisclubs hebben zijn echter altijd onbeantwoord gebleven. We willen graag van de gemeente horen welke werkelijke kosten zij de afgelopen jaren hebben gehad en welke kosten we als tennisclubs de komende jaren kunnen verwachten. Zonder deze informatie kunnen we als verenigingen niet bepalen of en welke beheer-taken we van de gemeente over kunnen nemen en onder welke voorwaarden. Er zijn tot op heden nog geen concrete en onderbouwde voorstellen gedaan en daar ben ik uiteraard zeer teleurgesteld over!

Zoals gezegd heb ik vorig jaar ook ingesproken tijdens de vergadering over de behandeling van de begroting. We hebben toen als tennisclub al een voorstel gedaan dat dicht in de buurt lag van volledige privatisering. De enige voorwaarde die wij hieraan stelden was dat er nog eenmalig door de gemeente geïnvesteerd zou worden in de inmiddels sterk verouderde tennisbanen in Meeden. Wij staan nog steeds achter dit standpunt! Tijdens het eerste gesprek is privatisering echter direct van tafel geveegd. Wethouder de Winter zag privatisering niet zitten. Dit terwijl veel tennisverenigingen in de regio wel zijn geprivatiseerd. De eerste 68 jaar van haar bestaan was TIOLO privaat, de laatste 37 jaar huurt TIOLO banen van de gemeente.

We willen heel graag constructief in gesprek met de gemeente om toekomstbestendige afspraken te maken over het beheer en onderhoud van een tennisaccommodatie in Meeden. Twee nieuwe banen zijn er nodig. Deze kunnen op de huidige locatie aan de Beukenlaan aangelegd worden maar we staan ook open om te kijken naar een andere locatie.

Ik hou niet van druk zetten maar de banen in Meeden zijn in zo’n slechte staat dat mijn verwachting is dat we verwachten hier hooguit nog één jaar verantwoord op te kunnen tennissen. We willen daarom graag op korte termijn duidelijkheid over de toekomst van TIOLO. Een eenmalige investering in nieuwe banen betekent een toekomst die zeker met 20 jaar verlengd kan worden, ook onder geprivatiseerde omstandigheden. Bij het 125-jarig bestaan van de club moeten we dan voldoende middelen hebben gereserveerd om zelf nieuwe banen aan te kunnen leggen.

Zoals ook vorig jaar al gezegd:

Tennisclub TIOLO neemt haar verantwoordelijkheid voor een sportief en leefbaar Meeden!! Ik hoop dat de gemeente en Raad dit ook nog steeds wil!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.