Gaslicht.com bedankt voor ons nieuwe winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons nieuwe winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.

zondag 18 november 2012

Inschrijven KNLTB Voorjaarscompetities 2013


Het is weer tijd om de teams samen te stellen en je op te geven voor de voorjaarscompetitie van 2013. Net zoals voorgaande jaren is het weer mogelijk om mee te spelen in de KNLTB-competitie (zondag) en de regio-competitie. Zie voor alle details (o.a. de speeldata) het bijgevoegde bestand.

In de competitie spelen teams 7x (weken) een wedstrijd tegen een team van een andere vereniging. De helft van de wedstrijden is een thuiswedstrijd en de andere helft een uit-wedstrijd. De hoeveelheid en soort partijen van een wedstrijd hangt af van de competitievorm. Een damesteam op zondag speelt bijvoorbeeld 4x een Dames Enkel en 2x een Dames Dubbel, een gemengd team op zaterdag speelt 1x een Heren Enkel, 1x een Dames Enkel, 1x een Heren Dubbel, 1x een Dames Dubbel en 1x een Gemengd Dubbel en een donderdag dames-dubbel team speelt 4x een Dames Dubbel.  Alle speeldata.

Voor álle competities aanmelden vóór 1 december 2012!! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar onze voorzitter.

De inschrijfmogelijkheden (competitievormen) voor de KNLTB landelijke competitie is te vinden via de volgende linkjes: Inschrijfmogelijkheden landelijk en Competitiesoorten 2013

De inschrijfmogelijkheden (competitievormen) voor de Regiocompetitie Noordoost is de vinden via de volgende link: Inschrijfmogelijkheden regio

Er zijn dus heel veel verschillende mogelijkheden, van jong tot oud, heren, dames of gemengd, en op verschillende dagen in de week. Vooral in de lagere klassen is gezelligheid en speelplezier tijdens de competitie belangrijker dan de prestatie. Ook voor de jeugd zijn er specifieke competitie-vormen.

Heb je vragen over de competitie en/of de mogelijkheden of wil je advies mail dan naar onze voorzitter

Zou je wel mee willen spelen in de competitie (ook als je niet 7x maar een paar keer mee wilt spelen) maar heb je geen team, meldt je dan ook aan. We proberen dan een geschikt team voor je te vinden. Dit geldt ook voor jeugd-leden. Eventueel kunnen we samen met leden van omringende verenigingen ook teams vormen.

TIOLO blijft!


Zoals bekend was het College van de gemeente Menterwolde van plan om de tennisbanen van TIOLO in Meeden te sluiten. De reden hiervoor waren bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren voor een sluitende begroting. Gelukkig heeft de Gemeenteraad van Menterwolde op 8 november unaniem besloten dat het College géén sportvoorzieningen mag sluiten. Om toch te kunnen bezuinigen moeten verenigingen vanaf volgend jaar zelf zorgen voor het onderhoud van de accommodaties. Vóór 1 februari moet het College hiervoor concrete afspraken maken met de betrokken verenigingen. De tennisbanen van TIOLO worden dus niet gesloten! 

Er wordt dus van TIOLO en haar leden gevraagd zelf het onderhoud van de accommodatie van de gemeente over te nemen. Wat dit precies voor TIOLO gaat betekenen zal de komende maanden duidelijk moeten worden als we hierover afspraken gaan maken met de gemeente. Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van 8 oktober zijn drie werkgroepen geformeerd. De eerste werkgroep heeft zich de afgelopen tijd met succes ingezet om de gemeenteraadsfracties te overtuigen de tennisbanen in Meeden niet te sluiten. Een tweede werkgroep houdt zich op dit moment bezig met onze banen. De banen zijn aan (groot) onderhoud toe en de werkgroep is druk bezig om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor ons complex. Er lopen nu gesprekken met verschillende baanbouwers. De derde werkgroep gaat op basis van de afspraken met de gemeente en de opties voor het vernieuwen van onze tennisbanen bekijken hoe we de vereniging op een gezonde manier kunnen blijven exploiteren.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we jullie hiervan op de hoogte houden.

donderdag 8 november 2012

Speelschema Wintercompetitie 11 november

UPDATE: de wintercompetitie gaat 11 november door!Mocht je geen vervanger kunnen vinden, dan kan je misschien vragen of er mensen van een ander duo een keer een extra partij willen spelen. REGEL IN IEDER GEVAL TIJDIG VERVANGING!! (dit kan natuurlijk niet bij ziekte)

Mocht er geen vervanging zijn, dan ‘winnen’ de tegenstanders en krijgen zij 5 punten voor een niet gespeelde partij, je eigen team krijgt 0 punten.

ALS JE VERHINDERD BENT DIEN JE ZELF VOOR VERVANGING TE ZORGEN!!!