zondag 18 november 2012

TIOLO blijft!


Zoals bekend was het College van de gemeente Menterwolde van plan om de tennisbanen van TIOLO in Meeden te sluiten. De reden hiervoor waren bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren voor een sluitende begroting. Gelukkig heeft de Gemeenteraad van Menterwolde op 8 november unaniem besloten dat het College géén sportvoorzieningen mag sluiten. Om toch te kunnen bezuinigen moeten verenigingen vanaf volgend jaar zelf zorgen voor het onderhoud van de accommodaties. Vóór 1 februari moet het College hiervoor concrete afspraken maken met de betrokken verenigingen. De tennisbanen van TIOLO worden dus niet gesloten! 

Er wordt dus van TIOLO en haar leden gevraagd zelf het onderhoud van de accommodatie van de gemeente over te nemen. Wat dit precies voor TIOLO gaat betekenen zal de komende maanden duidelijk moeten worden als we hierover afspraken gaan maken met de gemeente. Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van 8 oktober zijn drie werkgroepen geformeerd. De eerste werkgroep heeft zich de afgelopen tijd met succes ingezet om de gemeenteraadsfracties te overtuigen de tennisbanen in Meeden niet te sluiten. Een tweede werkgroep houdt zich op dit moment bezig met onze banen. De banen zijn aan (groot) onderhoud toe en de werkgroep is druk bezig om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor ons complex. Er lopen nu gesprekken met verschillende baanbouwers. De derde werkgroep gaat op basis van de afspraken met de gemeente en de opties voor het vernieuwen van onze tennisbanen bekijken hoe we de vereniging op een gezonde manier kunnen blijven exploiteren.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we jullie hiervan op de hoogte houden.

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.