GeschiedenisTiolo is opgericht op 15 April 1908. Op de eerste algemene vergadering traden 16 leden toe. Eén van de leden komt met de naam Tiolo, wat betekent: Tennis Is Onze Liefste Ontspanning. De contributie werd gesteld op 50 cent. Leden en geld waren aanwezig, maar er was nog geen speelgelegenheid. Er werd een stuk weiland bespeelbaar gemaakt op de bovenstreek. Dit gebeurde allemaal door eigen leden. Uiteindelijk werd er maar twee jaar op dit veld gespeeld. Daar in 1910 een veld beschikbaar werd gesteld achter het hotel gemeentehuis, wat toch wat meer in het centrum lag. In deze tijd ging men al onderlinge wedstrijden organiseren. En zelfs met andere clubs.
Tijdens de eerste wereldoorlog werd er bijna niet meer gespeeld. Men heeft er toen over gedacht om de tennisclub te ontbinden. In 1920 werd de belangstelling toch weer zo goed dat er een nieuwe betonveld werd aangelegd. In 1924 werd de OGTB (Oost Groningse Tennis Bond) opgericht. Tiolo treedt toe als lid en er worden onderlinge wedstrijden georganiseerd, waarbij de eersten in Meeden worden gespeeld. ‘s Avonds werd er voor een pianist en violist gezorgd, zodat er na de wedstrijden gedanst kon worden. In 1931 komt er een nieuw bestuur met nieuwe ideeën. Er wordt besloten het veld te verbeteren: er komt een nieuwe cementlaag over de bestaande oude. Het net wordt getaand (geolied). Vier jaar later worden de uitlopen voorzien van tegels en de omheining wordt verhoogd.
In de oorlogsjaren zijn er weinig leden, weinig activiteiten en tenslotte schaarste aan materiaal. Na de bevrijding ziet alles er nog niet rooskleurig uit. Men heeft niets meer. De baan is wederom slecht en de omheining is omgewaaid. Heel langzaam wordt alles weer opgebouwd, ook de baan wordt weer opgeknapt en de naoorlogse jaren kenmerken zich door een geweldige opbloei. Vanaf 1956 beleeft Tiolo glorieuze tijden. 19 april 1958 wordt het 50-jarig bestaan gevierd in hotel ‘Groenendaal’, waar de gouden bondsvlag wordt overhandigd. Het studentencabaret van Seth Gaaikema verzorgt een avondvullend programma. 1960 is een historisch moment voor Tiolo, als blijkt dat Tiolo voor het eerst sinds de oorlog schuldvrij is. Toch neemt in deze tijd het aantal leden af, doordat veel seniorleden Meeden verlaten, en er weinig nieuwe jeugdleden bijkomen.
In 1974 is er een ommekeer. Er wordt voor training gezorgd. Hierdoor kwam er toch weer meer leden, zodat de club kon blijven bestaan. De toeloop van nieuwe leden wordt zo groot, dat er aan een andere baan en aan uitbreiding hiervan wordt gedacht, mede doordat de betonbaan achter hotel Smits ouderdomsverschijnselen vertoont. Er wordt overleg gepleegd met B en W van Meeden; die stemden toe in de aanleg van 2 kunststofbanen met clubhuis. In juli 1976 worden deze banen officieel van de gemeente gehuurd. De oude betonbaan wordt nog wel door de leden opgeknapt, maar zal alleen als uitwijkmogelijkheid worden gebruikt. 4 jaar later wordt het clubgebouw alweer te klein, en er wordt een verbouwing gedaan. Het clubhuis is toen zo geworden als het nu is. In 1982 heeft Tiolo al zoveel leden dat er aan een 3e kunststofbaan wordt gedacht.
In 1983, tevens het jubileumjaar (75 jaar) kreeg Tiolo van de gemeente een derde baan toegewezen, die eind 1983 reeds bespeelbaar was. Een paar jaar geleden is er verlichting gekocht voor 2 banen en in gebruik genomen. Als je zo de geschiedenis van Tiolo doorleest, zie je dat de club veel ups en downs heeft gehad, maar het steeds op poten weten te houden, mede door steeds actieve leden. Tiolo is toch een van de oudste clubs van de OGTB. 

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.