Informatie

Lidmaatschap


Contributie seizoen 2022
senioren: € 75,00 per jaar (introductieaanbod 1e jaar € 55,00)
junioren: € 45,00 per jaar  (introductieaanbod 1e jaar € 30,00)

Een aanmeldformulier voor het lidmaatschap kunt u hier downloaden.

De contributie voor 2023 wordt vastgesteld in de komende ALV.

Club van 25
Een aanmeldformulier de Club van 25 kun u hier downloaden.

Training 
Trainingen worden verzorgd door Berend Jan Kremer in de periode april - oktober. De kosten voor de training bedragen dit jaar € 110,00 voor 17 lessen. Verdere informatie over de training is te vinden op de activiteitenpagina van deze site. U kunt ook een mailtje sturen naar organisatiecommissie@tiolo.nl voor verdere informatie over de training.

Oost Groninger Tennis Bond (OGTB)
TIOLO is aangesloten bij de Oost Groninger Tennis Bond. De OGTB is opgericht op 6 februari 1924 en heeft tot doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen Oost-Groningen, alsmede de behartiging van de belangen van de bij haar aangesloten verenigingen. De OGTB organiseert jaarlijks verschillende competities en toernooien voor zowel volwassenen als kinderen. Leden van TIOLO worden hierover door de vereniging geïnformeerd. Meer informatie over de OGTB en een overzicht van activiteiten vind je via de website van de OGTB.

Lid worden?
Het lidmaatschapsformulier kunt u verkrijgen in de kantine van TIOLO of doorcontact op te nemen met de ledenadministratie: Tanja Bessembinders, Hereweg 152 9651 AN Meeden, secretaris@tiolo.nl.

Het lidmaatschap wordt automatisch per kalenderjaar verlengd. U kunt uw lidmaatschap beëindigen door u uiterlijk één maand (vóór 1 december) voor het nieuwe kalenderjaar schriftelijk of per e-mail af te melden bij de ledenadministratie. Let erop dat u van TIOLO een bevestiging krijgt van uw afmelding!

Op het lidmaatschap bij TIOLO is de volgende AVG-verklaring van toepassing:
AVG Verklaring TIOLO (link naar pdf-document)


Bestuur
Het bestuur van Tennisclub TIOLO is als volgt samengesteld:

Bert Pater (voorzitter@tiolo.nl)
Tanja Bessembinders (secretaris@tiolo.nl)
Henk Dijkema (penningmeester@tiolo.nl) 
Tebbe Krijgsheld
Martine Norder

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.