Gaslicht.com bedankt voor ons nieuwe winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons nieuwe winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.

Informatie

Lidmaatschap


Contributie seizoen 2020
senioren: € 75,00 per jaar (introductieaanbod 1e jaar € 55,00)
junioren: € 45,00 per jaar  (introductieaanbod 1e jaar € 30,00)

Een aanmeldformulier voor het lidmaatschap kunt u hier downloaden.


Club van 25
Een aanmeldformulier de Club van 25 kun u hier downloaden.

Training 
Trainingen worden verzorgd door Berend Jan Kremer in de periode april - oktober. De kosten voor de training bedragen dit jaar € 110,00 voor 17 lessen. Verdere informatie over de training is te vinden op de activiteitenpagina van deze site. U kunt ook een mailtje sturen naar organisatiecommissie@tiolo.nl voor verdere informatie over de training.


Lid worden?
Het lidmaatschapsformulier kunt u verkrijgen in de kantine van TIOLO of doorcontact op te nemen met de ledenadministratie: Tanja Bessembinders, Hereweg 152 9651 AN Meeden, secretaris@tiolo.nl.

Het lidmaatschap wordt automatisch per kalenderjaar verlengd. U kunt uw lidmaatschap beëindigen door u uiterlijk één maand (vóór 1 december) voor het nieuwe kalenderjaar schriftelijk of per e-mail af te melden bij de ledenadministratie. Let erop dat u van TIOLO een bevestiging krijgt van uw afmelding!

Op het lidmaatschap bij TIOLO is de volgende AVG-verklaring van toepassing:
AVG Verklaring TIOLO (link naar pdf-document)


Bestuur
Het bestuur van Tennisclub TIOLO is als volgt samengesteld:

Bert Pater (voorzitter@tiolo.nl)
Tanja Bessembinders (secretaris@tiolo.nl)
Henk Dijkema (penningmeester@tiolo.nl) 
Tebbe Krijgsheld
Martine Norder