donderdag 31 maart 2016

Zwerfvuilactie gemeente Menterwolde

Zaterdag 9 april organiseert de gemeente Menterwolde weer haar jaarlijkse zwerfvuilactie. Verenigingen uit de gemeente gaan dan het zwerfvuil in hun eigen dorp of wijk opruimen. De verenigingen krijgen hiervoor een leuke subsidie.


We zoeken leden die ons 9 april mee willen helpen. We starten om 8:30 uur met koffie. Vervolgens gaan we tot ongeveer 11:00 uur zwerfvuil opruimen. Een kleine moeite en goed voor de kas van TIOLO!

Vrijwilligers kunnen zich bij de Organisatiecommissie aanmelden.

maandag 28 maart 2016

Aanmelden zomertraining 2016

Ook dit jaar wordt de tennistraining van TIOLO tijdens de zomerperiode verzorgd door Sietse Kaman. Afhankelijk van het aantal deelnemers willen we de trainingen verdelen over de maandag- en de donderdagavond.


De zomertraining bestaat uit 17 lessen en start in de week van 18 april. Tijdens schoolvakanties en op officiële feestdagen zijn er geen lessen.

De kosten voor de zomertraining bedragen €100,00. Deze tarieven zijn gebaseerd lessen van 1 uur in groepen van maximaal 8 deelnemers en dient voor de 2e training aan de trainer betaald te worden. Bij (langdurige) verhindering wordt er in principe geen geld terugbetaald. De exacte tijdstippen worden op basis van de aanmeldingen bepaald.

Opgave voor de training is mogelijk t/m donderdag 7 april via de Organisatiecommissie.

Graag bij het aanmelden, behalve je naam, ook aangeven op welke dagen (maandag of donderdag) je wel en niet kunt en welke dag je voorkeur heeft. Ook andere wensen (tijdstip, samen in een groep met… etc) of vragen horen we graag.

Het is ook mogelijk je aan te melden voor privélessen. Laat het ons weten en we nemen contact op over de mogelijkheden.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Langs deze weg nodigt het bestuur van TIOLO all leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 5 april a.s. om 20.00 uur in het clubhuis van TIOLO.


Leden die het financieel verslag 2015 en de begroting 2016 vooraf in willen zien, zijn deze avond van harte welkom vanaf 19.30 uur.

De agenda en de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015 zijn inmiddels via e-mail verstuurd.

Na het officiële gedeelte geeft het bestuur in een informele setting tekst en uitleg over diverse actuele thema's waaronder:
  • Interactief jaarverslag 2015
  • Stand van zaken nieuwe banen
  • Status overdracht beheer en onderhoud
  • Competitie Nieuwe Stijl
  • TennisKids
  • KNLTB Club App
We hopen op jullie aanwezigheid.

Tot 5 april a.s. 

Klusmorgen zaterdag 2 april

Het voorjaar komt er weer aan dus weer tijd voor een

Klussenmorgen op en rond de banen op zaterdag 02 april van 9.00-13.30

Vele handen maken licht werk!!Wat willen we gaan doen:
Rondje buitenom het hek snoeiwerk en pad rondom begaanbaar houden. Banen 1 en 2 afvoergoten schoonmaken. Schoonmaken netpalen en netbanden. Oefenkooi resterende hout eraf halen. Kantine voorjaarschoonmaak geven.

Kortom zowel binnen als buiten het complex zijn er wel werkzaamheden te doen.

Ook hier geldt het motto vele handen maken licht werk en het is ook nog gezellig.

Voor gereedschap wordt gezorgd en een natje en een droogje ook.

U kunt zich via de opgavenlijst in de kantine opgeven of even bellen.
Een mailtje sturen naar de Organisatiecommissie kan ook.

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.