maandag 28 maart 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Langs deze weg nodigt het bestuur van TIOLO all leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 5 april a.s. om 20.00 uur in het clubhuis van TIOLO.


Leden die het financieel verslag 2015 en de begroting 2016 vooraf in willen zien, zijn deze avond van harte welkom vanaf 19.30 uur.

De agenda en de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015 zijn inmiddels via e-mail verstuurd.

Na het officiële gedeelte geeft het bestuur in een informele setting tekst en uitleg over diverse actuele thema's waaronder:
  • Interactief jaarverslag 2015
  • Stand van zaken nieuwe banen
  • Status overdracht beheer en onderhoud
  • Competitie Nieuwe Stijl
  • TennisKids
  • KNLTB Club App
We hopen op jullie aanwezigheid.

Tot 5 april a.s. 

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.