vrijdag 8 november 2013

Stand van zaken overleg gemeente en TIOLO

Via dit bericht brengen we onze leden op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze tennisclub. Zoals bekend leek er vorig jaar als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente een kaalslag plaats te vinden op de voorzieningen in Meeden. Voorzieningen die hard nodig zijn om het dorp Meeden leefbaar te houden. Onderdeel van de bezuinigingen was het sluiten van het tenniscomplex van TIOLO.

De inwoners van Meeden lieten dat uiteraard niet gebeuren. We hebben ons goed laten zien en horen en hebben daarmee de Gemeenteraad kunnen overtuigen. De Raad heeft vorig jaar in november het college opdracht gegeven in gesprek te gaan met verenigingen om het beheer en onderhoud van de verschillende accommodaties aan de verenigingen op een goede manier over te dragen. Er zijn de afgelopen 12 maanden meerder gesprekken geweest met TIOLO, samen met de tennisverenigingen Aloë Zuidbroek en TCM Muntendam. Deze gesprekken hebben niet geleid tot concrete afspraken over het beheer en onderhoud van de accommodaties. We hebben woensdagavond daarom een brief naar de Raad gestuurd waarin we ons ongenoegen hierover uiten.

We staan niet alleen in deze situatie, ook met de voetbalclubs in Menterwolde zijn geen concrete afspraken gemaakt. Voor Zwembad de Kolck in Meeden, die dit jaar succesvol heeft gedraaid met vrijwilligers, is komend jaar geen geld uitgetrokken in de begroting. Dit betekent opnieuw dreiging van sluiting van het bad. We zijn daarom samen met de Dorpsraadcoöperatie (DRC) Meeden weer gestart met het beïnvloeden van de politiek. Samen met de DRC willen we het voorzieningenniveau in Meeden op pijl houden en tennisbanen horen hierbij. Volgende week donderdag is de Raadsvergadering over de begroting van 2014. In verband met deze vergadering zullen we ons de komende tijd ook weer nadrukkelijk laten horen en zien.

Het uiteindelijke doel van TIOLO is om geprivatiseerd verder te gaan. Dit was ook de wens van de TIOLO leden tijdens de bijzondere ledenvergadering van oktober 2012. Veel tennisclubs in de regio zijn al geprivatiseerd en TIOLO is in haar 105 jarig bestaan langer geprivatiseerd geweest dan dat er banen van de gemeente werden gehuurd. Van 1908 tot 1976, dus 68 jaar lang was TIOLO zelfstandig. Vanaf 1976 waren we in de gelukkige omstandigheid om banen te huren van de gemeente Meeden, later Menterwolde. Onze huidige banen zijn echter technisch afgeschreven zijn. Gaan we nu privatiseren dan hebben we zelf nog niet voldoende middelen om op korte termijn (1 -2 jaar) nieuwe banen aan te leggen. Zelfstandig verder gaan is dus alleen een optie wanneer de gemeente ons met goede, lees nieuwe, banen achter laat waarmee we zeker 10 - 15 jaar verder kunnen. Voor de gemeente nog een eenmalige investering in TIOLO. In deze 10 - 15 jaar moet TIOLO zich zien te bewijzen zodat we na 15 jaar zelf nieuwe banen kunnen aanleggen. Inzet van de leden is hierbij essentieel.

Het zal nog behoorlijk wat overredingskracht en onderzoek kosten om uiteindelijk te privatiseren. We zijn er als bestuur van overtuigd dat het kan en hopen dat de gemeente ons de kans geeft!

Vragen of opmerkingen zijn van harte welkom!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.