dinsdag 18 september 2012

Bezuinigingen gemeente Menterwolde


Vrijdag werd onze voorzitter door een journalist van het Dagblad van het Noorden benaderd over de Kadernota Sport van de gemeente Menterwolde. Hier staat dat de gemeente voornemens is om de tennisbanen in Meeden af te stoten. We zijn hier als bestuur volledig door verrast. We waren de laatste tijd wel in gesprek met de gemeente over de staat van onze banen, maar zijn over deze ingrijpende plannen niet vooraf door de gemeente op de hoogte gebracht. Dinsdag a.s. is er een bijeenkomst in het Gemeentehuis waarin het college de raad informeert over de plannen. Het bestuur van TIOLO zal hierbij ook aanwezig zijn op de publieke tribune om ons nader te laten informeren. Volgende week donderdag zullen we als bestuur bijeenkomen om ons verder te beraden over deze situatie. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De Dorpsraad Coöperatie Meeden heeft alle inwoners van Meeden opgeroepen om dinsdag a.s. ook naar het gemeentehuis in Muntendam te komen om een signaal af te geven dat we als inwoners van Meeden niet blij zijn met deze ingrijpende plannen. Het gaat niet alleen om de tennisbaan maar ook zwembad de Kolck en de bibliotheek staan op de nominatie om gesloten te worden. Wil je ook dat de voorzieningen in Meeden op peil blijven, neem dan dinsdag om 20.00 uur ook plaats op de publieke tribune (geen spreekrecht) in het gemeentehuis in Muntendam.

De Kadernota Sport met daarin de plannen kun je lezen via deze link: kadernota-sport-menterwolde-18-9-2012.pdf

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.