vrijdag 6 februari 2015

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 februari 2015

Hierbij ontvangt u een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van tennisclub TIOLO op donderdag 19 februari 2015 om 20:00 uur in het clubhuis van TIOLO.

Er zijn een aantal belangrijke onderwerpen te bespreken zoals de nieuwe banen, en afspraken met de gemeente over overdracht van verantwoordelijkheden. We hopen daarom veel leden te mogen verwelkomen.

Leden die de jaarstukken graag vooraf willen inzien zijn welkom vanaf 19:30 uur.


Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.