zondag 17 juli 2011

Het spelen van toernooien

Gedurende het hele jaar worden door verschillende verenigingen open tennistoernooien georganiseerd. Aan deze toernooien kunnen alle KNLTB-leden meedoen, dus ook de leden van TIOLO. Toernooien spelen is leuk en je doet veel ervaring op met het spelen van wedstrijden. De toernooien worden georganiseerd in verschillende speelklassen (zoals categorie 8, 7 of 6) en vaak zijn er ook leeftijdsgrenzen (zoals 18+, 25+ of 35+). Ook in onze regio worden interessante toernooien georganiseerd voor de leden van TIOLO. TIOLO organiseert zelf een 35+ toernooi in maart en een jeugdtoernooi in september. In de eerste week van augustus wordt in Winschoten een toernooi georganiseerd waarin ook spelers meedoen voor de National Ranglijst. Dit zijn spelers met categorie 3. Het is leuk om hier eens te gaan kijken. In dezelfde week kunnen ook de categorieën 4 tot en met 7 meedoen. Via www.toernooi.nl kun je de meeste toernooien vinden. Aanmelden voor de toernooien kan ook via www.toernooi.nl, het is ook mogelijk om online de toernooi-schema's in te zien en de uitslagen op te vragen.

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.