maandag 14 november 2011

Bericht van de Feestcommissie

Beste leden,

Vorig jaar hebben Joyce de Vries, Bert Pater en Bert Buseman de koppen bij elkaar gestoken om eens wat andere zaken dan alleen het tennissen te organiseren. We proefden vanuit diverse leden dat daar wel behoefte aan bestond en daarnaast was het wellicht een goed idee om de niet-zo actieve tennisleden ook eens op een feestje te trakteren. We hebben dat voorgelegd aan het bestuur en die was zo enthousiast dat ze Joyce als voorzitter van de FeestCommissie (ja zo hebben we de commissie genoemd) opgenomen hebben in het bestuur.

Op verzoek van het bestuur hebben we een activiteitenplan opgesteld met de bijbehorende begroting waarna deze werd goedgekeurd door het Bestuur. We hebben getracht diverse activiteiten te organiseren, vaak in samenwerking met de Organisatiecommissie. Helaas hebben we diverse activiteiten/toernooien af moet lasten, in verband met te weinig deelname.

Om te kunnen peilen wat nu daadwerkelijk de behoeften waren van onze leden, ten aanzien van eerdergenoemde feesten en/of toernooitjes, hebben we plm. 3 weken geleden een enquête rondgestuurd.  Wat zou de FC, buiten het tennissen om, bij kunnen dragen aan de vereniging?

De enquête is ingevuld door 25% van al onze leden. Hieronder de resultaten op een rijtje:Wat is je naam

Denk je dat de FC iets aan het verenigingsgevoel zou kunnen bijdragen?

Zijn er activiteiten waaraan je eventueel wel mee zou willen doen?130

25%

22%

12%


ja

33

28

16


nee5

4


misschien0

13


Tot onze spijt moeten we vaststellen dat het draagvlak voor het bijwonen van dergelijke activiteiten, te klein is. De FC heeft zichzelf dan ook bij deze opgeheven. We hebben dit inmiddels kenbaar gemaakt aan het bestuur.

Namens de Feestcommissie,

Joyce de Vries
Bert Buseman
Bert Pater

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.