vrijdag 9 september 2016

Wij zijn dringend op zoek naar jou !!!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 april jongstleden hebben vier van de vijf bestuursleden aangegeven te willen stoppen en zich niet herkiesbaar te stellen. 

Omdat er zich geen nieuwe kandidaten beschikbaar hebben gesteld, hebben wij de vereniging toegezegd aan de slag te gaan met het inrichten van werkgroepen en daarnaast een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) te zoeken.

Inmiddels hebben wij de benodigde werkgroepen in kaart gebracht en doen wij een dringende oproep om je enthousiasme kenbaar te maken voor één van de werkgroepen. Ook als je geen lid bent van de vereniging, maar bijvoorbeeld als ouder betrokken bent, dan mag je natuurlijk ook je interesse kenbaar maken.Want vele handen maken licht werk en het is ook nog eens heel erg leuk en gezellig om te doen!

Ook zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris. Heb jij interesse in één van deze functies, dan horen wij dit natuurlijk ook graag!

We zien jullie enthousiaste reacties graag zo spoedig mogelijk, dan wel uiterlijk 22 september a.s. tegemoet!

Werkgroep TennisKids / jeugd, bestaande uit 4 – 6 personen

Activiteiten bestaan o.a. uit: uitnodigen TennisKids voor deelname; informeren over speeldagen en tijden; organiseren/coördineren TennisKids speelronde; TennisKids-boekjes en stickers uitdelen; thema-aankleding (eten/drinken/kantine); organiseren/coördineren OGTB-toernooi; afstemming met andere verenigingen (zo nodig); organiseren eigen activiteiten voor de jeugd.

Werkgroep training, bestaande uit 2 personen (+ trainer)

Activiteiten bestaan o.a. uit: uitnodigen en enthousiasmeren leden voor de training; plannen trainingsuren met trainer; leden informeren over trainingsuren; communicatie via mail / WhatsApp; bijhouden aantal lessen (uitval);  afstemming met dorpshuis (winterperiode).

Werkgroep KNLTB competitie, bestaande uit 2 personen

Activiteiten bestaan o.a. uit: uitnodigen en enthousiasmeren leden voor de voorjaars- en najaarscompetitie (juni en november); aanmelden teams (juli en december); dispensaties aanvragen (indien nodig); bijeenkomst Verenigings Competitie Leider bijwonen (1x per jaar); plannen banen en tijden; teampassen beschikbaar stellen; coördineren competitie / reglementen; escalaties en bezwaren coördineren.

Werkgroep Organisatie, bestaande uit 4 personen

Activiteiten bestaan o.a. uit: organiseren activiteiten senioren; organiseren tennistoernooien; organiseren gezellige avonden (BBQ / feestavond etc); coördineren OGTB competitie senioren; bezoek bijeenkomsten OGTB.

Werkgroep communicatie / social media, bestaande uit 2 personen

Activiteiten bestaan o.a. uit: nieuwsberichten publiceren (website, Facebook, Twitter);  foto’s/video’s publiceren; aanleveren nieuwsberichten streekbladen / menterwolde.info; actualiseren website; activiteitenkalender updaten; mailberichten verzorgen.

Werkgroep sponsoring / acties / subsidies, bestaande uit 2 personen

Activiteiten bestaan o.a. uit: werven sponsoren; organiseren activiteiten voor sponsoren; acties (zwerfvuil- en Grote Club actie) coördineren.

Werkgroep TIOLO Open, bestaande uit 4 personen

Ingevuld

Werkgroep kantine, bestaande uit 4 – 6 personen

Ingevuld

Werkgroep buitendienst, bestaande uit 2 -3 personen

Ingevuld

Wil je meer weten over de verschillende vacatures? Neem dan contact op met één van de bestuursleden

Het bestuur van TIOLO

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.