maandag 28 februari 2011

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 maart 2011

Het bestuur van Tennisclub TIOLO nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 maart om 20:00 uur in het clubhuis van TIOLO. Leden hebben de agenda en de notulen van de vorige ALV in de (e-mail) bus gekregen.

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!

Gaslicht.com bedankt voor ons winddoek!
U helpt TIOLO door uw energie over te sluiten via gaslicht.com.